fbpx

Wetenschappelijk bureau: NDP focust op landelijk draagvlak

De NDP heeft met de recente verkiezingswinst van 25 mei 2015 drie nationale doorbraken gemaakt:

• Met landelijk meer dan 45% van de uitgebrachte stemmen voor de NDP breekt Suriname met een verleden van etnische politiekvoering. Voor het eerst heeft de kiezer in Suriname zo massaal gekozen voor een multi-etnische partij.

• De NDP heeft ook als enige partij in alle 10 kiesdistricten zetels weten te behalen, waarbij het mandaat voor de NDP daadwerkelijk landelijk gedragen genoemd mag worden.

• Een zittende regeringspartij heeft het gepresteerd om in zetels vooruit te gaan.

De NDP is ten opzichte van 2010 met 37% gegroeid naar 26 zetels volgens de nog officieuze tellingen. Dit landelijk draagvlak van de NDP is een weerspiegeling van de multi-etniciteit en algehele betrokkenheid waarvoor de NDP staat. In het overwegend creools kiesdictrict Coronie is Remie Tarnadi voor een tweede termijn gekozen als Surinamer van javaanse komaf.

Daarnaast is Grace Watamaleo als Surinamer van inheemse komaf gekozen in een overwegend Aucaans district. Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers in bijvoorbeeld Para, Wanica en Paramaribo die een afspiegeling vormen van de bromki dyari die Suriname is.

Overigens zal de NDP ook de meeste vrouwelijke vertegenwoordigers in DNA hebben. Van de 26 DNA zetels zijn er acht ingevuld door een vrouw, die samen zeven districten vertegenwoordigen. De NDP zal met het grootste landelijke draagvlak haar regeerverantwoordelijkheid dan ook wederom vervullen.

De campagnevoering was een vurige strijd die grotendeels binnen de contouren van de onderling afgesproken ethische code heeft plaatsgevonden. Samen met de gevoerde debatten vormt dit een eerste vervolgstap naar een volwassener politiek speelveld in ons land.

Nu de strijd gestreden is, kijken we uit naar het sluiten van de gelederen. Wat dat betreft kunnen politici een voorbeeld nemen aan het overgrote deel van de stemgerechtigden die de uitslag reeds geaccepteerd hebben en nu uitkijken naar de formering van de regering. De NDP is momenteel in oriënterende gesprekken met mogelijke partners.

Wij spreken de hoop uit dat de keuze voor een partner zal afhangen van de mate waarin zij mee zullen gaan in de ontwikkelingsrichting die de NDP voorstaat, een inclusieve, sociaal-rechtvaardige samenleving waarbinnen eenieder zich vertegenwoordigd kan voelen.

Wij verwijzen naar de boodschap van de voorzitter zoals verwoord in de beleidsvisie 2015-2025: “Wroko de fu du mi pikin, hori baka dji mi mi pikin! Is de boodschap van Mama Sranan die wij als Surinamers en als NDP’ers goed hebben begrepen.

Mogen wij en onze kinderen blijven lopen in de prachtige etnische bloementuin van Suriname. Mogen wij dit samen doen, in vrede, en met wederzijds respect.”

Wetenschappelijk Bureau Nationale Democratische Partij(NDP)

Overige berichten