Wet Uitzonderingstoestand nodig om COVID-crisis te overbruggen

GFC NIEUWS- De Wet Uitzonderingstoestand COVID-19, welke momenteel in concept is, heeft tot doel de crisis te overbruggen die zich momenteel in heel de wereld voordoet vanwege het COVID-19 coronavirus.
De wet moet volgens parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voorkomen dat de crisis onze reeds zwakke economie verder de grond inboort. De parlementsvoorzitter zegt kennis te hebben genomen van de discussies die momenteel hieromtrent worden gevoerd. Echter wijst zij erop dat die discussies worden gevoerd op basis van iets dat is uitgelekt naar de media. “Terwijl niet hetgeen dat is uitgelekt in DNA behandeld zal worden,” verduidelijkt Simons. Ze geeft aan dat er nog feedback van onder meer de oppositie verkregen moet worden en er een duidelijk raamwerk moet komen.
Zij wijst erop dat andere landen in de wereld, en ook in het Caribisch gebied, reeds bijzondere toestanden hebben afgekondigd. Volgens haar denkt men in Suriname alleen maar aan avondklok wanneer er over bijzondere toestand wordt gesproken. Echter komt er veel meer bij kijken, waarbij er voor zowel de regering als de burgerij regels zijn. Zo zou de overheid de mogelijkheid geboden kunnen worden om veldhospitalen neer te zetten op percelen die niet in gebruik zijn, zonder de eigenaar te hoeven vergoeden.
Ook zou de overheid, zoals reeds in andere landen gebeurt, kunnen vragen dat hotelkamers ter beschikking worden gesteld voor burgers. Een andere maatregel tijdens de bijzondere toestand kan ook zijn dat huurders niet uit een huis worden gezet omdat zij de huur niet kunnen betalen.
Ten aanzien van de discussie die momenteel wordt gevoerd, verduidelijk Simons dat er in de grondwet sprake is van twee artikelen. In artikel 72 staat dat er een wet moet worden gemaakt waarmee de noodtoestand wordt afgekondigd. Artikel 23 zegt echter dat omdat de burgers beperkt gaan worden in hun vrije beweging, dat bij wet moet worden gedaan.
Volgens Simons is die wet nooit gemaakt, maar nu met spoed gedaan zal worden nu de COVID-crisis zich voordoet. Ze verduidelijkt dat de twee wetten aan elkaar gekoppeld zijn. Verder voegt de parlementsvoorzitter eraan toe dat wij in Suriname de mogelijkheid hebben dat de regering van DNA de toestemming krijgt om zonder wet de noodtoestand af te kondigen.
Simons: “We willen dat niet. Wat we willen is een uitzonderingstoestand die de grondwet ook beschrijft en dat er ook gradaties daarin komen, net als in andere landen met de code yellow, orange, red en waarin de regering gaandeweg aankondigt waar we zijn en wat dan de maatregelen zijn waardoor de burger rechtszekerheid heeft.”
De parlementsvoorzitter verduidelijk verder dat in de wet ook een kader komt van wat de regering kan en niet kan en welke soorten voorzieningen en maatregelen er zijn. Ze benadrukt dat er namelijk ook essentiële burgerrechten zijn die zelfs tijdens oorlog overeind blijven staan.
Verder moet er ook duidelijk worden aangegeven wanneer de uitzonderingstoestand begint en eindigt. Tijdens de uitzonderingstoestand mogen regering meer doen dan bij wet is vastgesteld. Simons benadrukt dat de Wet Uitzonderingstoestand specifiek met COVID-19 te maken heeft.

Overige berichten