Wet Suriname National Training Authority goedgekeurd

In de openbare vergadering van donderdag heeft De Nationale Assemblée (DNA) de ontwerpwet houdende instelling van de Suriname National Training Authority (Wet Suriname National Training Authority) behandeld en goedgekeurd.

Het doel van de wet is om het technische – en beroepsonderwijs en trainingen in Suriname te verbeteren.

Verder moet de wet aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt, om zodoende werknemers beter te ontwikkelen, “employability” vergroten en de economie van ons land een extra stimulans geven. Het is daarom wenselijk een publiekrechtelijk orgaan in te stellen onder de naam ”Suriname National Training Authority”.

Parlementsvoorzitter Jennifer Simons zegt dat langzaam, maar zeker de basis wordt gelegd voor betere wetgeving om de samenleving te ordenen.

Overige berichten