fbpx

Wet Ruimtelijke Ordening binnenkort een feit

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Directoraat Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in Suriname heeft de afgelopen maanden haar focus gericht op de “Wet Ruimtelijke Ordening”.

Daarnaast, zijn de afgelopen weken een aantal stakeholders consultaties geweest, die erin moeten resulteren dat er een beter beeld wordt geschapen, over welke richting de stakeholders op willen met de ruimtelijke planning van Suriname.

Directeur Ritesh Sardjoe van het Directoraat Milieu gaf tijdens zijn toespraak aan dat er zonder gedegen wetgeving en versterkte instituten, wij ook geen goede ruimtelijke planning kunnen bewerkstelligen. Het ministerie is bezig voorbereidingen te treffen om haar directoraat handen en voeten te geven.

BEKIJK OOK
Belangrijke maatregelen in regeringsraad voor stabilisatie wisselkoers

Verder gaf hij aan dat het ministerie met ondersteuning van de IDB een aanvang heeft kunnen maken met het samen nadenken over de formulering van RO-wetgeving.

De consultant Christine Toppin Allahar is aangetrokken om het ministerie daarin te ondersteunen.

Toppin een presentatie over de resultaten van haar onderzoek ten aanzien van de wet RO, alsook een aanbevelingsrapport die zij voorbereid heeft.