Wet op Kustwacht bij DNA voor behandeling

Op 1 september 2013 werd de Kustwacht autoriteit in Suriname operationeel. Tijdens de viering van het driejarig bestaan gistermiddag, blikte directeur Jerry Slijngaard terug op de taken, de bereikte resultaten, samenwerkingsverbanden en toekomstperspectieven.

Volgens hem zal aanname van de Wet op de Kustwacht het voor de autoriteit gemakkelijker maken om de taken op een adequate en efficiëntere manier uit te voeren. De Kustwacht zal dan ook zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden.

De Kustwacht is in 2013 bij Staatsbesluit ingesteld en ressorteert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de afgelopen periode is gewerkt aan de Wet op de Kustwacht. Het concept is bekeken door verschillende ministeries, de Staatsraad en het kabinet van de President en intussen doorgestuurd naar de Nationale Assemblee (DNA) voor behandeling en goedkeuring.

Volgens Slijngaard heeft de Kustwacht in de afgelopen drie jaren haar bestaansrecht bewezen. Zo zijn er gelet op de dienstverlenende taken medische evacuaties uitgevoerd en hulp geboden bij zoek- en reddingsacties. Voor wat betreft de rechtshandhaving is er gewerkt aan het tegengaan van smokkel en andere illegale activiteiten in het zeegebied.

“De Kustwacht is groeiende. Op dit moment werken er ruim zestig personen. Dit aantal moet uitgroeien tot ruim tweehonderd”, zei Slijngaard. Volgens hem is het niet gelukt om in de afgelopen drie jaren steunpunten van de Kustwacht op te zetten in Nickerie, Boskamp en Albina. Er zijn wel operaties vanuit die gebieden uitgevoerd.

Gelet op de vele overvallen in het Coppenamegebied zegt Slijngaard dat een steunpunt in Boskamp prioriteit geniet. Ook onderhoud van de drie boten waarover de Kustwacht beschikt, noemt Slijngaard een grote uitdaging.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken is op de hoogte van de problemen met betrekking tot onderhoud van de boten en zegt dat steeds creatieve manieren moeten worden gezocht om de boten functioneel te kunnen houden. De bewindsman is blij met het bestaan van de Kustwacht en de geboekte resultaten en roept de dienst op om het werk voort te zetten.

“De Kustwacht zorgt voor maritieme veiligheid, duurzame bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en waarborging van de biodiversiteit in ons maritiem gebied. Bij Staatsbesluit is gesteld dat de autoriteit onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt. Het kan zijn dat bij de behandeling van de wet hierover discussies kunnen komen. Maar dat hoeft in principe niet. Belangrijk is dat de Kustwacht er is.”(GFC)

Overige berichten