fbpx

Wet Nationaal Woningbouwfonds in plenaire vergadering

GFC NIEUWS- De wet Nationaal Woningbouwfonds is na behandeling in de openbare commissie vergadering van 6 augustus gereed voor de openbare plenaire vergadering.

Het wetsontwerp werd dinsdag in een openbare plenaire vergadering behandeld.

De initiatiefwet is ingediend op 25 januari door Jennifer Simons, André Misiekaba (nu minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting) en Oesman Wangsabesari.

Deze wet is bedoeld om de herstructurering van het huisvestingsbeleid en hiermee de woningnood aanmerkelijk terug te dringen. Dit door onder andere het scheppen van voorwaarden gericht op een duurzame aanpak van het huisvestingsvraagstuk waarmee vele woningzoekende huishoudens te kampen hebben.

BEKIJK OOK
Oudere man en nichtje met lichamelijke beperking daags na woningbrand overleden

De huisvesting van specifieke huishoudinkomensgroepen, zoals kansarme gezinnen en kwetsbare ouderen die niet beschikken over adequate huisvesting, blijft een punt van zorg.

Spoedige wettelijke instelling en operationalisering van het Nationaal Woningbouwfonds met uitvoering van een huisvestingsbeleid dat gericht is op het (verder) opheffen van de bestaande ongelijkheden in de huisvestings- en woningbouwsector is dan ook een eis van sociale rechtvaardigheid.

Volgens deze wet ligt de (individuele) inkomenssituatie van de aanvrager steeds ten grondslag aan de financiering door het fonds.