Wet Money Laundering en Terrorismefinanciering in de maak

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse Justitieminister, Kenneth Amoksi, heeft zich tijdens de laatste regeringsraadsvergadering sterk gemaakt voor de ontwerpwet ter voorkoming en tegengaan van Money Laundering en Terrorismefinanciering.

De minister hield de Raad voor dat deze wet een uitvloeisel is van de aanbeveling, die is voortgevloeid bij de derde evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).

Bij de derde evaluatie werd Suriname positief beoordeeld, maar werd er tegelijkertijd ook aangegeven dat de huidige wetgeving, met name de Wet Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT)en de Wet Identificatie Dienstverleners (WID), tekortkomingen vertoonden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Alle laaggeschoolde Surinamers voorlichting geven over volksmisleiders

Beide wetten hebben als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Zij zagen bij hun inwerkingtreding voornamelijk op dienstverlening door financiële instellingen.

Echter na wijzigingen kwam er een verruiming van deze wetten tot andere dienstverleners zoals casino’s en geldtransactiekantoren.

Om cliënten nu te identificeren en ongebruikelijke transacties te melden, moeten dienstverleners nu twee wetten raadplegen, wat voor de nodige problemen zorgt.

De minister legde uit dat gelet op de verplichtingen die rusten op dienstverleners het niet handig is twee afzonderlijke wetten te handhaven. Met de ontwerpwet komt er een samenvoeging van de Wet MOT en WID.

Ook wordt Suriname in de gelegenheid gesteld de eigen wetgeving aan te passen aan de laatste ontwikkelingen en aanbevelingen van FATF.

Vicepresident Ronnie Brunswijk was zeer ingenomen met de uitleg van de minister en heeft het raadsvoorstel dan ook goedgekeurd, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten