Wet moet valutaverkeer en transactiekantoren ordenen

GFC NIEUWS- Het is eenieder verboden voor vreemde valuta transacties een andere wisselkoers te hanteren dan de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Suriname.

De wisselkoers zoals bepaald door deze bank zal onder meer op haar website gepubliceerd worden. Dit is een van de belangrijke wijzigingen die wordt geregeld door de aanname van de wet die het valutaverkeer in ons land moet regelen.

De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren werd in de vroege ochtend van 21 maart aangenomen met algemene 26 stemmen in de Nationale Assemblee. In deze wet zijn regels opgenomen die de ordening van valutatransacties en het valutaverkeer moeten ordenen.

Parlementsvoorzitter sprak aan het eind van de behandeling de hoop uit dat met de aanname van de wet de eerste dalende trend van de wisselkoers wordt ingezet.

Het is volgens Amzad Abdoel, initiatiefnemer van de wet, een zeer gedurfde stap om het valutaverkeer en valutatransacties te ordenen. Het is ook een stap richting een duurzame en stabiele wisselkoersen. Deze wet kan zeker ook speculaties tegengaan. De NDP-fractievoorzitter zei het jammer te vinden dat de oppositie wegliep uit de behandeling.

Vicepresident Ashwin Adhin verzekerde de samenleving dat hun geld veiliger is bij de banken. Men kan voor studie, medicijnen, reizen en andere noodzakelijke dingen altijd deviezen betrekken bij de banken. De roep vanuit de samenleving om meer grip te krijgen op de wisselkoers krijgt door deze wet ook meer aandacht.

VP Adhin haast zich om te zeggen dat de aanname alleen niet voldoende is. Deze wet maakt volgens hem deel uit van een pakket aan maatregelen. De deviezenreserve zal opgebouwd moeten worden en import-vervangende maatregelen zullen onze munt sterker maken.

Adhin zegt verder dat niemand gebaat is bij fluctuerende koersen. Dit maakt de aanname van deze wet ook goed nieuws voor wisselkantoren. Het neemt ook weg dat de wisselkantoren gezien worden als schuldige van schommelingen van de wisselkoers.

Overige berichten