fbpx

Wet Minimumloon in behandeling in DNA

GFC NIEUWS- De Nationale Assemblee (DNA) heeft het Wetsontwerp Minimumloon in behandeling genomen.

Voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Patrick Kensenhuis, zegt dat er een nationale loonraad in het leven zal worden geroepen. Er zullen ook sanctiemogelijkheden zijn, die zullen worden toegepast bij het niet naleven van de wet minimumloon.

Verder is het duidelijk aangegeven hoe de werknemers moeten handelen wanneer de werkgever niet conform dit wetsontwerp handelt en bij welke instantie zij terecht kunnen om hun plichten, zoals vervat in dit wetsontwerp, af te dwingen.

“In dit wetsontwerp ben ik nergens tegengekomen, de hoogte van een minimumloon. Wat ik wel ben tegen gekomen, is dat er wel is aangegeven dat de minimumloon bij beschikking zal worden vastgelegd”, aldus Kensenhuis naar de minister toe.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid gaf hierop aan dat de loonraad zoals genoemd in het wetsontwerp bindend advies zal uitbrengen aan de minister. Dit advies wordt binnen de regering besproken waarna er een besluit wordt genomen.

De minister ging ook in op de werkwijze van deze raad. Hij merkte op dat de Wet Minimumuurloon èèn van de sociale wetten is en samen behandeld kan worden met de Wet Basiszorg en de Wet Algemeen Pensioen.

De wet ‘Minimumloon’ zal de in 2014 afgekondigde wet ‘Minimumuurloon’ vervangen. De vorige wet van 2014 had maar liefst 33 aandachtspunten, die in de praktijk niet geheel tot zijn recht kwam. Toch is er volgens minister Moestadja met de oude wet baanbrekend werk verricht.

Het is volgens hem nu beter om met een geheel nieuwe wet te komen met als leidraad de nationale loonraad.

De behandeling van deze wet wordt later deze week voortgezet.