fbpx
Wet Minimum Uurloon wordt vereenvoudigd

De tripartiete commissie Herziening Wet Minimum Uurloon heeft haar finaal advies aangeboden aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Uit het advies kan worden opgemaakt dat de bestaande wet Minimum Uurloon zal worden vereenvoudigd voor meer effectiviteit bij zowel uitvoering als handhaving.

Voor deze vergemakkelijking zal de tekst van de bestaande wet volledig worden vervangen. De kern van de bestaande wet en de filosofie daarachter zullen ongewijzigd blijven. Het advies houdt namelijk een ontwerpwet in.

De bewindsman vindt dat de vorige regering en het parlement politieke durf hebben getoond om een minimumloonstelsel in te stellen, nadat vier decennialang door opeenvolgende regeringen werd getalmd met de invoering ervan. De praktijk van de drie jaar oude wet heeft hem geleerd dat de wet aangescherpt dient te worden.

Deze bevinding is mede gebaseerd op signalen die het ministerie hebben bereikt vanuit de vakbeweging en bedrijfsleven over onvoldoende aansluiting van de wet op hun opvattingen betreffende decent work in relatie tot de economie. Dit is de reden waarom hij 3 maanden geleden de commissie heeft geïnstalleerd met de bedoeling de wet onder de loep te nemen.

De commissie heeft alle belanghebbenden gehoord en heeft op basis daarvan het finaal advies gepresenteerd aan de minister. De aanscherping van de wet zal inhouden dat er een loonraad in het leven zal worden geroepen bestaande uit alle relevante partijen, voor vaststelling van de hoogte van het minimumloon.

In de bestaande wet is geen mechanisme opgenomen op basis waarvan de hoogte van het minimumuurloon dient te worden vastgesteld. De minimumlonen van de afgelopen 3 jaren waren al in 2014 vastgesteld toen het parlement de wet aannam.

De commissie heeft in haar advies een uitgewerkt voorstel gedaan ter instelling van een vaststellingsmechanisme voor het minimumloon (minimum wage fixing machinery).

Het voorstel is dat er een algemeen minimumloon wordt vastgesteld, in de plaats van het huidige systeem waarbij hogere minimumlonen zijn vastgesteld voor bepaalde sectoren. Ook is het voorstel gedaan om het minimumloon vast te stellen op basis van het nettoloon, na aftrek van loonbelasting en AOV.

De minister zal nu het ontwerp aanbieden aan het Arbeidsadviescollege (AAC). Gezien het belang van deze wet, verwacht hij dat het AAC spoedig het ontwerp van advies zal voorzien, waarna het aan de raad van ministers kan worden aangeboden voor goedkeuring. Uiteindelijk zal het parlement zijn zegen moeten geven aan de vernieuwde wet. De Wet Minimum Uurloon is in augustus 2014 aangenomen en op 1 januari 2015 inwerking getreden.(GFC)

Meer nieuws

Herstart Covid-19 Quick Response Team Commewijne

GFC NIEUWS- Commewijne beschikt nu officieel over een Covid-19 QRT (Quick Response Team). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Lelydorp heeft EBS betaaldienst erbij

GFC NIEUWS- De Energiebedrijven Suriname (EBS) werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening en brengt deze steeds dichter bij haar klanten. Dikke mensen slanken…

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…