fbpx

Wet Fiscale Jurisdictie goedgekeurd door parlement

GFC NIEUWSREDACTIE- De ontwerpwet houdende nadere bevestiging van het gebied waarover Suriname bevoegd is regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen, Wet Fiscale Jurisdictie, is met algemene 41 stemmen op maandag 30 januari 2023 goedgekeurd door het parlement.

Deze wet is door de regering ingediend op 29 december 2022.

De wet heeft tot doel regels vast te stellen om de uniformiteit en duidelijkheid te creëren over het gebied waarover Suriname bevoegd is regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen.

Het gehele parlement heeft positief gereageerd op deze wet, omdat het niet alleen meer inkomsten zal opleveren voor de Staat, maar ook omdat de wet in het voordeel is van het volk dat snakt naar verlichting. Met de aanname en afkondiging van deze wet, zal de Staat dit jaar minstens SRD 150 miljoen aan inkomsten binnenhalen. De wet treedt in werking op 1 februari 2023.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zei dat het binnengehaalde geld drie grote bestemmingen zal hebben, namelijk het ambtelijk apparaat en het betalen van schulden en subsidies. Alle voorstellen en adviezen van De Nationale Assemblee zijn overgenomen door de regering.

De Wet Fiscale Jurisdictie biedt de Staat de mogelijkheid om de rechten op grond van het Internationaal Zeerecht optimaal te benutten voor de ontwikkeling van het land. De bewindsman legde uit dat de wet niet bedoeld is om de soevereiniteit van het grondgebied van Suriname uit te breiden. Dat is reeds vastgelegd in de grondwet.

OOK INTERESSANT
Tweedaags werkbezoek TCT-minister aan Frans-Guyana

Na het ratificeren van de Zeerechtenverdrag van de Verenigde naties is de Wet Maritieme Zones (WMZ) in 2017 aangenomen en afgekondigd. Hierin heeft Suriname zijn zeerechten in nationale wetgeving verankerd.

Met de Wet Fiscale Jurisdictie wordt het geografisch gebied waarin Suriname bevoegd is regels te stellen over de heffing van belastingen, omschreven. Tot nu toe ontbreekt in veel heffingswetten die in werking zijn getreden voordat WMZ in 2017 is afgekondigd een omschrijving van wat moet worden verstaan onder Suriname.

In de gevallen waar er wel een definitie hiervan wordt gegeven, wordt het omschreven als het grondgebied van de republiek Suriname alsmede de territoriale wateren. Na de invoering van de WMZ is een dergelijke omschrijving niet meer toereikend om bestaande belastingwetten in hun volle omvang te kunnen uitvoeren. Landen waarmee Suriname geen Belastingverdrag heeft, moeten zich houden aan de Wet Fiscale Jurisdictie.

Er is op dit moment geen duidelijk beeld hoeveel de Staat misloopt met het ontbreken van deze wet. Het binnenhalen van de middelen zal volgens de minister geen groot probleem hoeven te zijn, omdat het gaat om geregistreerde en gerenommeerde bedrijven die zich ook houden aan nationale en internationale wetgeving. Voorlopig gaat het om bedrijven in de zeevisserij en oil and gas.