fbpx

Wet financiële voorziening ministers en onderminister goedgekeurd

GFC NIEUWS- De door De Nationale Assemblee (DNA) goedgekeurde Wet Financiële voorziening ministers en onderministers haalt het onrecht weg dat aan deze groep is aangedaan.

De wet die donderdag met 29 stemmen is aangenomen, maakt het nu mogelijk dat deze groep die in de bekende revo-periode in de eerdergenoemde hoge functies heeft gediend, in aanmerking komt voor pensioen.

Voorzitter van de commissie van rapporteurs Roche Hopkinson zei dat in het verleden de toenmalige volksvertegenwoordiging en de regering in 1994 het pensioen dat deze ambtsdragers verhoogde om hen een menswaardig bestaan te geven.

Zij hebben echter de clausule opgenomen dat bij het bijstellen van het pensioen de ministers die in de periode 1980-1987 zich hadden aangediend om Suriname te dienen, buiten de boot vallen.

De argumentatie was dat alleen ministers die waren aangesteld als resultaat van gehouden algemene en geheime verkiezingen het recht tot pensioen zouden mogen genieten. Een eis die overigens nooit eerder had gegolden.

Hopkinson typeert dit als een groot onrecht naar de groep toe die buiten de boot is gevallen. Hij ziet dit als een vergeldingsactie voor de militaire ingreep van 25 februari 1980.

BEKIJK OOK
EZ verleent geen ontheffing meer voor auto’s onder bouwjaar 2014

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken gaf aan, dat gecorrigeerd moet worden wat in het verleden niet goed is geweest, doelende op het tegemoetkomen van de eerdergenoemde groep. Iedereen zou op basis van het vernieuwd denken de wet moeten ondersteunen.

Hij wees erop dat de regering de afgelopen periode de rechtspositie van heel wat ambtenaren heeft geregeld.

De bewindsman vindt het ook niet correct, dat met de oud-ministers die nu ook seniorenburgers zijn, zo wordt omgegaan.

DOE-parlementariër Carl Breeveld gaf aan dat de arbeider zijn loon waard is. Uitgaande van het feit dat de uitkering de mensen jarenlang is onthouden, is het op zijn plaats om de pensioenen voor de groep oud ministers en onder ministers van de periode 1980-1987, in orde te maken.

Bij de stemming heeft de VHP-fractie de vergaderzaal verlaten.