fbpx

Wet burgerlijke uitzonderingstoestand Covid-19 met een maand verlengd

GFC NIEUWS- In De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdag de “Bespreking verlenging burgerlijke uitzonderingstoestand ingevolge artikel 1 lid 3 van de Wet Uitzonderingstoestand” plaatsgevonden.
De wet is op 9 juli vervallen en moest worden verlengd. Deze uitzonderingstoestand is met een maand verlengd tot en met 9 augustus 2020. De wet is aangenomen met algemene 40 stemmen.
Deze ontwerpwet is op 5 april door de regering ingediend. Het doel van de ontwerpwet is om in verband met het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding in Suriname van het SARS-CoV-2virus dat de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen -alsmede ter uitvoering van artikel 72 van de Grondwet, de burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen en buitengewone maatregelen te treffen.
Voorzitter Ronnie Brunswijk heeft de regering en leden van het parlement bedankt voor hun bijdrage. De Commissie van Rapporteurs bestaat uit Ronnie Brunswijk (voorzitter) en de leden Asiskumar Gajadien, Cheryl Dijksteel, Evert Karto, Gregory Rusland, Stephen Tsang, Ronnie Asabina, Dew Sharman en Jennifer Vreedzaam.

OOK INTERESSANT
Bestuursdienst en politie: Waarom verwijderen jullie eerlijke hosselaars langs de straten?