Wet Bescherming gezin door Arbeid aangenomen

“Een goede bevalling en een beloning op het werk dat al veertig jaar lag” zo reageert Jennifer Vreedzaam op de aanname van de Wet Bescherming van het gezin in het kader van Arbeid.

Deze wet is met 29 stemmen aangenomen in het Surinaams parlement. De commissie die het voorwerk deed om te komen tot deze wet stond onder leiding van Vreedzaam.

De parlementariër typeert deze wet als de eerste stap naar een goed gezinsbeleid. De verruiming van de verlofperiode rond de zwangerschap maakt dat de ouders meer tijd kunnen doorbrengen met hun pasgeboren kind.

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van moeders zal voortaan zestien weken duren met de mogelijkheid om een gefaseerde uitvoering naar 24 weken in overleg met werkgevers en werknemers organisaties.

Het voorstel van vijf dagen verlof voor de vaders bij het ontwerp van deze wet is verruimd naar 8 dagen.

Deze wet regelt ook de financiële compensatie van de op te nemen verloven van zwangerschaps, bevallings en vaderschapsverlof. Hiervoor moet een fonds worden opgezet.