fbpx

Werkzaamheden verbindingsweg Martin Luther King- en Afobakaweg in volle gang

De aanleg van de verbindingsweg tussen de Martin Luther Kingweg (Highway) en de Afobakaweg is in volle gang. De minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, bracht een werkbezoek aan dit project. De aanleg van de weg valt onder het Dalian 4 project.

De bewindsman zegt dat hij tevreden is met de werkzaamheden tot nu toe uitgevoerd. In het verlengde daarvan geeft hij ook aan dat men in de praktijk is aangelopen tegen de natuur, waarbij er sprake is van zwampwater. Dit brengt met zich mee dat er in dit project ook een brug aan de orde zal komen.

“We hopen dat de werkzaamheden in het jaar 2019 afgerond zullen zijn. De aanleg van deze weg is van groot belang om het verkeer over de Indira Gandhiweg te verminderen en om mensen sneller op de Johan Adolf Pengel luchthaven te krijgen via de Martin Luther Kingweg”, zegt Pengel.

BEKIJK OOK
Project ‘Ontwatering en Rehabilitatie wegen Winti Wai en Pontbuiten’ van start

Binnen het Dalian 4 project vallen ook de asfalteringswerkzaamheden te Pikin Saron. Voor wat de werkzaamheden in dat gebied betreft, zegt de bewindsman dat de aannemer aldaar er alles aan zal doen het tempo een beetje op te voeren. Bij dit project zal er sprake zijn van een rijbaan met een bij behorende voetpad.

Er is afgesproken dat men rond eind oktober van dit jaar de eerste asfalt laag op de weg zal aanbrengen.