Werkzaamheden sectie drie Zwartenhovenbrugstraat binnenkort van start

De buurtbewoners en ondernemers van de Zwartenhovenbrugstraat en omgeving zijn onlangs geïnformeerd over de werkzaamheden die binnenkort zullen aanvangen tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Drambrandersgracht.

De informatie is verstrekt door vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) en aannemingsmaatschappij Baitali.

De onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken van OWT&C, Satish Mohan, geeft aan dat de werkzaamheden van dit project op 15 november 2017 zijn gestart ter hoogte van de Nassylaan. Men is nu zover om een aanvang te maken met de werkzaamheden bij het laatste deel van de Zwartenhovenbrugstraat.

De onderdirecteur benadrukt dat het van belang is om niet alleen de buurtbewoners, maar ook de ondernemers op de hoogte te stellen van de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd. Indien nodig, zullen er ter plaatse personen aanwezig zijn waarmee men in contact kan treden.

Angelito Del Castilho projectmanager van het Aannemingsmaatschappij Baitali, die belast is met de werkzaamheden van dit project geeft aan dat bij deze sectie het rioolstelsel compleet zal worden vervangen.

In het verlengde daarvan zullen de wegen een nieuwe verhardingslaag krijgen en zullen er evenals in sectie 1 en 2 nieuwe bermen worden aangelegd.

Del Castilho gaf bij de meeting ook aan dat er in deze fase voor wordt gekozen om in de meeste gevallen overdag te werken. “ We houden rekening met de veiligheid van de arbeiders gelet op de verschillende aansluitingen van de EBS en Telesur.”

De betrokkenen toonden begrip voor het ongerief en wensten OWT&C en Baitali succes met de werkzaamheden, die volgens planning in de maand mei 2019 afgerond moeten zijn.

Overige berichten