fbpx

Werkzaamheden sectie 4 Zwartenhovenbrugstraat in volle gang

GFC NIEUWS- De rehabilitatiewerkzaamheden aan de vierde sectie van de Zwartenhovenbrugstraat zijn in volle gang.

Momenteel zijn de werkers van het aannemingsbedrijf Baitali NV drukdoende met de bestratingswerkzaamheden, om de weg te finaliseren voor de asfaltering.

De eerste asfaltlaag zal mogelijk rond medio september worden aangelegd.

De vierde sectie van het rehabilitatieproject van de Zwartenhovenbrugstraat behelst de strekking tussen de Drambrandersgracht en het Molenpad.

Projectingenieur Kishan Narain, zegt dat het werk in deze sectie obstakels heeft ondervonden, vanwege de vele kabels en leidingen.

“Je moet met heel veel tact te werk gaan. De enorme regens hebben ook ervoor gezorgd dat we dagen, soms weken niet hebben kunnen werken”, stelt Narain.

BEKIJK OOK
Chinees bedrijf doneert voor ontwikkeling binnenland

Ondertussen is sinds de aanvang van de werkzaamheden bij sectie 4, de hoofdriolering en lateraal riolering reeds aangelegd. Vervolgens zal worden overgegaan tot de aanpak van het laatste weggedeelte van deze fase.

Narain vraagt de burgers en ondernemers om nog wat geduld te betrachten. “Het gaat uiteindelijk erom dat er een goede weg wordt opgezet, ten gunste van de buurt en de totale samenleving”, zegt de projectingenieur.

Wanneer de werkers klaar zijn met sectie 4, gaan zij het weggedeelte tussen de Drambrandersgracht en de Dr. Sophie Redmondstraat aanpakken.

“Het volledige rehabilitatieproject van de Zwartenhovenbrugstraat zal mogelijk in mei 2020 zijn afgerond”, laat Narain weten.