Werkzaamheden richting verkiezingen in volle gang

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft reeds een aantal zaken ontplooit die verband houden met de verkiezingen van 2020.

In De Nationale Assemblee (DNA) heeft minister Mike Noersalim een matrix van activiteiten voorgehouden aan het parlement. In 2018 is een aanvang gemaakt met het instellen van de verkiezingswerkgroepen en beleidscommissies. Verder is er ook een draaiboek samengesteld van de activiteiten die worden uitgevoerd.

Minister Noersalim gaf aan, dat er bijeenkomsten zijn gehouden met de districtscommissarissen om na te gaan wat de status quo is van de werkzaamheden. Vanuit het Korps Politie Suriname (KPS) is eveneens een presentatie geweest met betrekking tot de veiligheid. De Werkgroep Legger is reeds aangevangen met werkzaamheden in de verschillende districten, liet de bewindsman weten. Wat ook van belang is, is de inventarisatie die gemaakt is van de bestaande en nieuwe te identificeren stembureau’s, aan de hand van de groei van het aantal kiezers.

Op 15 mei van dit jaar is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de afdeling Straatnamen en Huizennummering.

In de maand juni komen er informatiesessies met politieke partijen en is de Werkgroep Voorlichting druk bezig met de aan haar toebedeelde taken. Trainers zijn in beeld gebracht die het stembureaupersoneel moeten trainen, in verband met de verkiezingen.

De vele activiteiten zijn opgenomen in een matrix die minister Noersalim aan het parlement beschikbaar heeft gesteld.

Overige berichten