Werkzaamheden Nieuw Weergevondenweg vlotten

Aan de asfalterings- en bestratingswerkzaamheden van de Nieuw Weergevondenweg wordt flink gewerkt.

Het gaat in deze om het project “Herinrichting van de Nieuw Weergevondenweg strekking Indira Ghandiweg – Magentakanaalweg”. Dit project wordt uitgevoerd door de aannemer Caremco Holding onder supervisie van het Bureau Cite.

Marco Samat van de afdeling Wegen, sectie planning en begeleiding van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, geeft aan dat de wegstrekking waarover er gewerkt wordt circa 5 km lang is.

De werkzaamheden tussen de Indira Ghandiweg en de Magentakanaalweg worden in korte strekkingen uitgevoerd, in zowel wegwerkzaamheden als bestratingswerkzaamheden.

Voor wat de werkzaamheden betreffen die tot nu toe zijn uitgevoerd, geeft Samat aan dat de riolering over de gehele 5 km wegstrekking aan weerszijden is aangepakt. ‘

Het nieuwe wegprofiel heeft een rijbaanbreedte van 6 m en er zal een rijwielpad van 1,5 m aan weerszijden worden aangelegd. Daarnaast zullen er parkeervakken gemaakt worden van 2,5 m breed en wordt eveneens een voetpad aangelegd.

De Nieuw Weergevondenweg tot en met Leiding 22 is voorzien van een binderlaag asfalt.

Vanaf Leiding 22 naar de Magentakanaalweg toe, is men bezig met funderingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden steeds uitgevoerd in secties van maximaal 400 meter. ‘

Na afronding van de eerder genoemde werken, zal de aannemer een aanvang maken met het aanbrengen van de toplaag asfalt.

De aannemer moet de werkzaamheden medio volgend jaar hebben afgerond.

Overige berichten