Werkzaamheden Keizerstraat – Neumanpad eind juli af

De werkzaamheden onder leiding van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) in de strekking Keizerstraat – Neumanpad zijn volgens planning eind juli af. Dit zegt Satish Mohan verantwoordelijke voor fase 2 van dit project. In de volgende fase zal de top laag bestaand uit grond cement, basecourse en asfalt in twee lagen worden aangebracht.

De aannemer Baitalli startte medio maart met de aanleg van de hoofdriool en de laterale riolering. Inmiddels zijn alle ondergrondse werken reeds afgerond en worden nu de bermen aangepakt, die ook bestraat zullen worden. Verder zullen deze ook voorzien worden van anti-parkeer- en parkeervoorzieningen. Met de nutsbedrijven, aannemers en het ingenieursbureau Architectural and Civil Engineering (ACE) Consultancy is er regelmatig overleg over de de geplande werkzaamheden.

Het kruispunt met de Neumanpad bleek ingewikkelder dan voorzien, maar ook dat is in samenwerking met de nutsbedrijven opgelost. De kruispunten worden in een apart project meegenomen en zullen dan voorzien worden van een nieuwe asfaltlaag, markeringen en wegmeubilair. Vermeldenswaard is dat het kruispunt aan de Zwartenhovenbrugstraat en de Keizerstraat niet opengebroken hoeft te worden, daar de riolering reeds in orde is.

Nadat het gedeelte Keizerstraat – Neumanpad is opgeleverd zullen de werkzaamheden zich verplaatsen naar de Dr. Sopie Redmondstraat waar de weg opengebroken zal worden om een nieuwe riolering in te brengen.

Kishan Narain, engineer van ACE Consultancy, zegt dat de regen voor stagnatie heeft gezorgd, maar dat deze achterstand ingelopen kan worden. Van de omliggende bedrijven krijgen de werkarmen alle ondersteuning, ook al zijn zij niet met alles tevreden, zegt hij. Ook Mohan is blij met de medewerking van de buurtbewoners en vraagt van hen nog even geduld om ook deze fase in het project af te ronden.(GFC)