Werkzaamheden infrastructuur Highway vlotten

De asfalteringswerkzaamheden aan de Martin Luther King Highway verlopen vlot.

Het deel tussen de Meurswegbrug en Waterhyacintstraat is reeds voorzien van twee nieuwe asfalt lagen. Het gaat om een wegstrekking van ongeveer acht kilometer. Nu zal de weg in de richting van Latour aangepakt worden, zegt Rino Tjong A Hung, projectmanager van Sintec/ Sunecon.

Dit project is onderdeel van het landelijk Dalian 4 project en behelst de asfaltering van totaal 25 km, vanaf de Latourweg tot de Meursweg.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is men gestuit op enkele obstakels, waaronder heel veel vrachtverkeer dat zich over de weg begeeft. Ook hadden wij te kampen met wateroverlast als gevolg van het weer. Daarnaast hadden we heel veel kabels en leidingen langs de weg die omgeleid moesten worden.

De projectmanager zegt dat de obstakels al weggewerkt zijn en dat ernaar gestreefd wordt het her-asfalteringsproject van de Martin Luther King Highway uiterlijk het eerste kwartaal van 2020 op te leveren. “Vanwege het verloop van de werkzaamheden is de deadline wel haalbaar”, zegt hij.

De uiteindelijke rijbaan zal acht meter breed zijn, met een fietspad van tussen de twee en drie meter breed. De bovenste asfaltlaag zal veertien centimeter dik zijn en daaronder een vijftien centimeter dikke steenslag laag.

Er wordt een beroep gedaan op de weggebruikers om rekening te houden met de werkzaamheden en de aanwijzingen van de aannemer en vlaggenmannen stipt op te volgen.

Overige berichten