Werkzaamheden aanleg kunstgrasvelden gaande

Momenteel zijn de werkzaamheden van de aanleg van kunstgrasvelden te Lelydorp en op het Willebrod Axwijk Sportcomplex (SOSIS) te Paramaribo gaande.

Hiernaast zijn ook de voorbereidingen van het aanleggen van een 4de moderne en veilige speeltuin te Richelieu in het district Commewijne in volle gang.

De aanleg van de 2 kunstgrasvelden zijn in de reeks van velden die het ministerie van Sport- en Jeugdzaken landelijk, vanaf het afgelopen jaar bezig is aan te leggen in verschillende gebieden.

In het kader van de voetbal, sociale en maatschappelijke begeleiding van de jongeren in de respectievelijke buurten die gebruik zullen maken van de velden, worden personen getraind tot world coaches door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Deze coaches zullen vanaf de oplevering en ingebruikname van het veld verantwoordelijk zijn voor de voetbal, sociale en maatschappelijke begeleiding van de jongeren uit het gebied.

In het verlengde hiervan zullen ook de verantwoordelijke beheersorganisaties opgeleid en begeleid worden door de KNVB voor de implementatie van een gedegen beheers- en organisatiestructuur. De kunstgrasvelden worden in samenwerking met de Sportontwikkelingsfonds mogelijk gemaakt.

Met de speeltoestellen levert de regering, casu quo het ministerie van Sport- en Jeugdzaken op een speelse wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Ook heeft het ministerie in het kader van public-private-partnership het bedrijfsleven betrokken bij de aanleg van diverse speeltuinen.

Met deze ontwikkelingen worden jongeren gestimuleerd tot bewegen De oplevering en ingebruikname van de velden en de speeltuin vinden binnenkort plaats door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

Overige berichten