Werkruimte Bikers Unit na restauratie weer in gebruik

De werkplaats van de Bikers Unit aan de Zwartenhovenbrugstraat is na iets langer dan twee maanden van renovatie, weer in gebruik genomen. Leden van de Bikers Unit die hun werkzaamheden gedurende deze periode vanuit politiebureau Ressort Centrum aan de Keizerstraat moesten uitvoeren, mochten vanaf donderdag weer op hun gebruikelijke werkplek starten. De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft na afstemming met de Korpschef en de minister van Justitie en Politie het gebouw gerenoveerd.

Het pand dat al enige tijd in deplorabele staat verkeerde, kon door leden van de Bikers niet meer worden betreden. De korpschef zorgde ervoor dat de Bikers op het politiebureau aan de Keizerstraat werden ondergebracht. De voorzitter van de politiebond, Raoul Hellings, zei bij de oplevering en overdracht dat het niet de bedoeling van het SPB-bestuur is om de taken van de werkgever over te nemen. “We zijn nog steeds van mening dat het scheppen van aangename werkomstandigheden nog steeds een taak is van de werkgever casu quo het ministerie van Justitie en Politie en zullen aan die gedachte blijven vasthouden. Laat er dus geen enkel twijfel ontstaan”.

Hellings gaf verder aan dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om te werken aan de wensen van de leden. Toen na gesprekken met de korpschef en minister duidelijk werd dat er geen middelen beschikbaar zijn, heeft de bond besloten om de renovatie op zich te nemen. Hij vraagt aan de Bikers om netjes met het gebouw om te gaan en deed een verzoek aan de korpschef en de minister om er werk van te maken om de omstandigheden niet alleen bij dit gebouw, maar ook alle overige faciliteiten van het KPS, binnen niet al te lange tijd drastisch te verbeteren.

Zowel korpschef Roberto Prade als Justitieminister Stuart Getrouw hebben hun complimenten gegeven aan de SPB voor dit initiatief. De minister zei dat het bestuur van de politiebond bewezen heeft wat de basis is voor leiderschap. “Ik moet u bedanken voor deze pro actieve handeling om daar waar de werkgever tot noch toe tekort is geschoten om daaraan invulling te geven” zei hij.

De bewindsman geeft aan dat er licht in de tunnel is voor de beschikbaarheid van middelen. “We gaan goede tijden tegemoet en het blijft niet bij loze woorden”. Hij voegde tot slot eraan toe overtuigd te zijn dat de middelen om die veiligheid terug te brengen beschikbaar gesteld zullen worden.(GFC)