Werkplek kan belangrijke bijdrage leveren hypertensie op te sporen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt gezondheidsprogramma’s op de werkplek als één van de meest kosteneffectieve manieren om niet-overdraagbare aandoeningen zoals hypertensie te voorkomen en onder controle te houden.

In 2011 deed de Verenigde Naties tijdens een vergadering over niet-overdraagbare aandoeningen een beroep op de particuliere sector voor het “bevorderen en creëren van een gunstige omgeving voor gezond gedrag bij werknemers, met inbegrip van het instellen van rookvrije werkplekken, en een veilige en gezonde werkomgeving.”

Wellness-programma’s op de werkplek zouden gericht moeten zijn op het bevorderen van de gezondheid van werknemers door individuele risicovolle gedragingen te verminderen. Daaronder vallen het gebruik van tabak, ongezonde voeding, schadelijk gebruik van alcohol, lichamelijke inactiviteit en andere gezondheidsproblemen. Werkplekken hebben de mogelijkheid om een aanzienlijk deel van de werkende volwassen bevolking te helpen met het vroeg opsporing van hypertensie en andere ziekten.

Enkele complicaties

Hypertensie vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Het zorgt er onder meer voor dat je hart steeds harder moet werken, met als gevolg dat de hartspier ook steeds dikker wordt. Uiteindelijk kan het hart niet meer normaal functioneren. De druk wordt door het hart zo hoog opgevoerd dat door de dunne wanden van de bloedvaten in de longen het bloed de longholte in wordt terug gestuwd. Een andere complicatie van hypertensie is nierfalen. Wanneer door hoge bloeddruk de bloedvaten vernauwen en verdikking van je nieren optreedt, komen er steeds meer afvalstoffen in je lichaam en bloed terecht. Dit kan uiteindelijk resulteren in nierfalen, waardoor dialyses noodzakelijk worden. Voorts kan hoge bloeddruk er voor zorgen dat de slagaders naar je hersenen vernauwen, waardoor je hersenen onvoldoende bloed krijgen om te functioneren. Ontstaat er een bloedprop in één van de vernauwde aderen, dan kan dit bloedvat door de druk kapot gaan, met als resultaat een beroerte of herseninfarct.

Geen symptomen

Hoge bloeddruk veroorzaakt bij de meeste mensen geen symptomen of klachten. Ook voor zwangere vrouwen met lichte zwangerschapshypertensie geldt dat de meeste doorgaans geen klachten hebben. Maar dat is juist het verraderlijke ervan. Want hoewel symptomen ontbreken, kan door de verhoogde bloeddruk heel wat schade worden aangericht aan de bloedvaten in bijvoorbeeld de ogen en de organen. Soms geeft hypertensie wel één of meerdere klachten: hoofdpijn, oorsuizingen, hartkloppingen, dansende vlekjes voor de ogen, bloedneuzen, kortademigheid, spierzwakte en krampen. Bij de meeste mensen zijn er echter geen symptomen te bekennen. En dat is juist het gevaarlijke.

Complicaties

Anwar Gafoerkhan, huisarts tevens begeleidend medicus bij het nierdialysecentrum Diapura, wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van een ongezond eet- en leefpatroon, resulterend in onder meer hoge bloeddruk en diabetes, die bij complicaties uiteindelijk leiden tot nierdialyse. Het verbaast hem daarom zeer dat er nog steeds mensen zijn die járen niet naar de dokter zijn geweest om een check-up te doen. “Er is natuurlijk wel een probleem in Suriname op het gebied van hypertensie en diabetes en ik kan zeggen dat het in de meeste gevallen ligt aan de mentaliteit van de patiënten. Zij denken: ‘Ik voel niks, ik hoef niet naar de dokter. Ik begrijp niet waarom de dokter me zoveel medicijnen geeft. Ik moet dit alles slikken, gaat het niet juist me lever en mijn nieren aantasten?’ Dat hoor je vaak. Wat doen de mensen dan? Ze drinken maar een deel van de medicijnen. En blijven rondlopen met die hoge waarden voor bloeddruk en suiker, waardoor hun organen beschadigd raken. Ze komen wel herhalingsrecepten vragen, maar verschijnen zelf niet bij de dokter. Je moet echt individueel achter de patiënten aan zitten. En in de praktijk is dat haast onmogelijk met een poli van 2000 mensen.”

Wel symptomen

Bij een ernstige of langdurig onbehandelde hoge bloeddruk kunnen wél symptomen optreden als gevolg van beschadiging van hersenen, ogen, hart en nieren. Deze symptomen zijn onder meer hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, braken, kortademigheid, rusteloosheid en wazig zien. In bepaalde gevallen kan ernstig verhoogde bloeddruk leiden tot zwelling van de hersenen, waardoor de patiënt last kan krijgen van misselijkheid, braken, toenemende hoofdpijn, sufheid, verwardheid, epileptische aanvallen of slaperigheid of zelfs in coma kan raken. Deze aandoening, die als ‘hypertensieve encefalopathie’ bekendstaat, moet onmiddellijk worden behandeld.

Bronnen:
– WHO: A global brief on Hypertension, Silent killer, global public health crisis, World Health Day 2013.
– http://www.optimalegezondheid.com/hoge-bloeddruk/oorzaken-en-symptomen-hoge-bloeddruk/

Overige berichten