fbpx

Werkoverleg Suriname en Frans-Guyana over vaststelling nationaliteit

GFC NIEUWS- Op uitnodiging van de Franse Ambassadeur, Antoine Joly, en door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) vond afgelopen week een werkoverleg plaats tussen Suriname en Frans-Guyana voor het verder uitdiepen van de grensoverschrijdende samenwerking.
Het onderwerp van dit werkoverleg betrof de vaststelling van de nationaliteit van kinderen geboren uit Surinaamse moeders in Frans-Guyana, en het opzetten van werkrelaties tussen de Franse en Surinaamse autoriteiten met betrekking tot de verificatie van de geboorteakten.
Het probleem van de vaststelling van de nationaliteit van kinderen geboren uit Surinaamse moeders in Frans-Guyana en het opmaken van geboorteakten waarin de gegevens juist zijn vermeld speelt al jaren en betreft hierbij min of meer 1500 kinderen die elk jaar in Frans-Guyana worden geboren.
De delegatie van Suriname bestond uit de minister van Binnenlandse zaken Bronto Somohardjo, de directeur van Binnenlandse Zaken Mohamad Nasier Eskak, de directeur van CBB Anastatia Kanapé-Pokie, Leo Brunswijk, een team van vier CBB-deskundigen, een functionaris van BIBIS en een vertolker. Verder werd dit werkoverleg ook bijgewoond door de Consul Generaal voor Suriname in Frans-Guyana Genia Lank-Corinde en de Consul Urtha Yzer.
Het werkoverleg vond plaats in het gebouw van de Burgerlijke Stand van Saint Laurant en werd formeel geopend door minister Somohardjo. Na de opening vertrok de minister voor een oriëntatiebezoek door Saint Laurant.
Tijdens het werkoverleg werden verschillende concrete voorstellen besproken waaronder de mogelijkheid tot het ten dienste te stellen van een CBB ambtenaar aan het Franse ziekenhuis waar er al twee medewerkers van de Franse Burgerlijke Stand te werk zijn gesteld door de Franse autoriteiten voor het registreren van de juiste gegevens over de geboorte van de kinderen van Surinaamse moeders.
Voorts werd ook het voorstel besproken om te komen tot een MoU tussen Suriname en Frankrijk voor de uitwisseling van informatie voor verificatie doeleinden voor het opmaken van geboorteakten waarin de persoonsgegevens juist zijn vermeld. Deze voorstellen zullen door beide landen verder uitgewerkt worden.
Op weg naar Frans-Guyana maakte de minister van Binnenlandse Zaken ook gelijk van de gelegenheid gebruik om de Bvb-kantoren van Moengo en Albina te bezoeken. Dit bezoek werd heel goed ontvangen door het personeel van beide Bvb’s die dankbaar van de gelegenheid gebruik maakten om hem te informeren over de werkomstandigheden en de knelpunten waarmee beide Bvb’s te maken hebben.
Geheel in lijn met het huidige beleid van de minister zal er op korte termijn adequate aandacht worden geschonken aan de verschillende knelpunten.

BEKIJK OOK
Man aangehouden voor verkrachting minderjarige nicht