fbpx

Werknemersregistratiewet van 1963 wordt herzien

De Werknemersregistratiewet van 1963 wordt herzien. Hiertoe heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid na goedkeuring van de Raad van Ministers, een commissie van deskundigen geïnstalleerd. Deze wet was als handvat bedoeld voor de regering om gerichte arbeidsmarkt- en werkgelegenheidspolitiek te voeren, echter heeft de wet nooit haar beoogde uitwerking gehad.

Al vanaf het begin heeft deze wet gesukkeld. Dit blijkt uit het feit dat de wet in 1963 is aangenomen, maar pas in 1968 in werking is getreden voor Paramaribo. De overige districten zouden in een later stadium volgen. Door toepassing van ineffectieve registratie technieken en handmatige verwerking van data, is de wet in slaap gesukkeld. In het volle besef van de noodzaak van de wet, hebben vorige regeringen getracht om de wet te laten werken door eraan te sleutelen.

Voor de laatste keer was dat in 2001 toen de strafbepalingen werden verzwaard, als poging om werkgevers serieus aan te sporen zich te houden aan hun werknemersregistratieplicht naar het ministerie toe. Dit bleek achteraf tevergeefs en de wet bleef een dode letter.

Met de herziening van de wet wenst Moestadja zicht te krijgen in werkgelegenheid en werkloosheid in ons land met de bedoeling tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met de tegenwoordige mogelijkheden van ICT-toepassingen ten behoeve van de registratie, verwacht de minister een definitieve ontwaking van de wet na herzien te zijn.

Met de aangepaste wet zal het ministerie ook in staat worden gesteld om arbeidsstatistieken te verzamelen mede ten behoeve van het op te zetten regionaal Arbeidsmarktinformatiesysteem, waar Suriname een onderdeel van zal zijn. Dit systeem zal zorg dragen voor het vastleggen, analyseren en rapporteren van alle arbeidsmarkt indicatoren, waaronder arbeidsmigratie in de regio. Dit project is gericht op het integreren van arbeidsmarktinformatie van alle lidstaten van de Caricom.

De ingestelde commissie heeft de opdracht om binnen vier maanden een wetsvoorstel aan te bieden aan de minister, na onder andere de sociale partners te hebben geconsulteerd.

In de commissie zitten: Glenn Piroe (voorzitter), Maisa Wijngaarde, Naomi Esajas-Friperson, Kawita Bisseser, Wihtley Lodik, en Donaghy Malone.(GFC)

Overige berichten