fbpx

Werknemersorganisatie OW eist terugdraaiing verhoging benzineprijzen

GFC NIEUWS- Het personeel van Openbare Werken waaronder de leden van de werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) zijn zeer ontstemd voor wat betreft de verhoging van de benzineprijzen.
Het personeel vraagt zich af, hoe eind van de maand uit te komen met het loon die zij eind van de maand zullen ontvangen als zij het overgrote deel van het loon moeten besteden aan vervoer om naar en van het werk te gaan. Voor zij die schoolgaande kinderen hebben zal het nog zwaarder uitvallen wanneer de scholen de komende week weer zullen starten.
Zoals bekent zijn de bushouders ook zeer ontstemd voor wat betreft de benzine verhoging een paar dagen nadat zij overeen zijn gekomen voor nieuwe tarieven op de oude benzine prijs, verwachtbaar is dat de bushouders opnieuw aan tafel zullen gaan voor nieuwe tarieven, dat zal maken dat het betalen van openbaar vervoer een zware gat zal slaan in het loon van de werkende klasse.
“De minister van Financiën geeft aan dat de koersunificatie weinig effect zal hebben op prijzen van producten op basis- en essentiële goederen. waarschijnlijk heeft de minister niet door dat alles draait om en met benzine die ondertussen ook al drastisch is verhoogd en het is de werkende klasse die ervoor zal moeten opdraaien. De regering doet er goed aan om voor wat betreft de benzine verhoging per onmiddellijke ingang terug te draaien om de onzekerheid bij de werkende klasse weg te werken,” haalt de organisatie aan.
Indien de brandstofprijs niet wordt teruggedraaid zal de WOOW er niet voor schromen haar leden op te roepen om elke protestactie tegen de hoge brandstof prijzen te ondersteunen die ongetwijfeld zullen zorgen dat alle prijzen van diensten en goederen aangepast zullen worden.
“Ook minister Saskia Walden geeft aan dat er streng opgetreden zal worden tegen ondernemers die de prijzen zullen verhogen in verband met de benzine verhoging, het geen de werkende klasse al sinds jaar en dag moet aanhoren van vele ministers die het nooit hebben kunnen waarmaken. Die mooie woorden van ministers zijn met de jaren achter ons ongeloofwaardig geworden, gezien het de werkende klasse is die toch altijd weer het gelag dient te betalen en er niets gedaan wordt aan zij die zich schuldig maken aan het opdrijven van de prijzen.”
De WOOW heeft voor wat betreft tot op dit moment een goede samenwerking met de minister van Openbare Werken en hoopt niet dat de samenwerking verstoord zal worden door onbedachtzame verhogingen van diensten en goederen die zal maken dat haar leden in armoede gedompeld zullen worden.
Landsdienaren hebben het al niet breed met uitzondering van zij met politieke functies en het zijn weer de landsdienaren die de eerste klappen zullen incasseren, voor wat betreft cao arbeiders onderhandelen de bonden elk jaar over loonaanpassingen het geen bij de landsdienaren niet het geval is.
Vandaar dat de WOOW er voor pleit, dat eerst de maatregelen die genomen zullen worden zoals de regering beloofd heeft de lage loontrekkers niet te zullen raken met de maatregelen bekend moeten zijn, alvorens de maatregelen die nu al uitgevoerd worden te implementeren zodat de loontrekker eind van de maand niet met de handen in het haar zal zitten hoe uit te komen met het karig loontje.
Verder zal de WOOW alle vakbondsmiddelen die zij ten dienste hebben, gebruiken om de landsdienaren die voorlopig zijn thuis gezet in afwachting op een besluit van een presidentieel commissie te blijven behouden, gezien voor wat Openbare Werken betreft er een chronisch te kort is aan vooral veld personeel de WOOW zal samen met de leiding van het ministerie bekijken om de werknemers die te veel zijn op andere afdelingen in te zetten op afdelingen waar er een tekort aan personeel is.
Tot slot wenst de WOOW aan te geven, het CLO collectief onder leiding van Michael Miskin te allen tijde te ondersteunen, als het gaat om de belangen van de landsdienaar in het bijzonder die van Openbare Werken en roept de regering Santhokie-Brunswijk op de verhoging van de brandstofprijzen per onmiddellijke ingang terug te draaien en aan tafel te gaan met de totale vakbeweging in Suriname.

BEKIJK OOK
NPS: onderwaardering bijdrage Inheemsen en Javanen