Werknemersorganisatie Openbare Werken dreigt met verscherping acties

GFC NIEUWSREDACTIE- “We zijn enthousiast gestart met deze minister, want hij heeft aangegeven dat het goed is als wij zaken die niet goed lopen aan het licht brengen. Nu doet hij andere dingen.”

Aan het woord is Michael Sallons, voorzitter van de Werknemersorganisatie Openbare Werken (WOOW) in Suriname, dinsdag tijdens een persconferentie in het gebouw van de Algemene Bond Overheidspersoneel.

De vakorganisatie is het niet eens met de recente gedachtegang en besluiten van de leiding van het ministerie. Sallons stelt dat vooral als het aankomt op het gebied van maatregelen tegen recente acties van het personeel de bond niet zal accepteren dat mensen geïntimideerd worden.

De vakbondsleider zegt dat er geen ondoordachte besluiten genomen moeten worden door de autoriteiten en in het bijzonder minister Riad Nurmohamed. Hij waarschuwt dat er verscherpte acties zullen volgen als de bewindsman op dezelfde tour doorgaat.

“Wij hebben ook verwacht dat de minister goed werk zou doen zoals wij dat hebben gedaan toen wij onderzoekingen hebben gedaan en rapportage hebben uitgebracht. De uitkomsten verschillen niet met die van de afdeling Interne Controle van het ministerie als het gaat om zaken betreffende het personeel.”