Werkloosheid in Suriname blijft stijgen

INGEZONDEN– Vanaf de coronacrisis in Suriname steeg de werkloosheid van 7,4% (2019) naar 11,2% (2020).

De eindejaarsverwachting voor de jaren erna is 8,5% (2021) en 8% (2022). Het werkloosheidspercentage wisselt sterk in Suriname, met waardes tussen de 6 en 14%.

De werkloosheidscijfers worden echter als onbetrouwbaar gezien. Door de omvang van de informele werkgelegenheid zijn veel gegevens niet bekend bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).

Daarnaast ontmoedigt het structurele tekort aan banen veel mensen om naar werk te zoeken, waardoor zij niet allemaal in de cijfers zijn opgenomen.

Bovendien is niet eenieder in staat om een bedrijf op te starten en in stand te houden, waardoor duizenden hun heil zoeken bij de overheid. Ruim 40% van de beroepsbevolking zit bij de overheid.

In 1974 waren er 25.000 in Suriname, terwijl er werk zou zijn voor 15.000. Ruim veertig jaar later, in 2007, had Suriname 42.818 ambtenaren in dienst, wat neerkomt op 60% van de beroepsbevolking. Het aantal personen in overheidsdienst bedroeg eind 2019 ruim 44.500.

Een deel van de stijging komt voort uit de verstrekking van fictieve overheidsbanen, ook wel zeven-even genoemd. In die gevallen tekenen ambtenaren ’s morgens bij binnenkomst een presentielijst en vertrekken direct daarna voor geheel ander werk.

OOK INTERESSANT
Ori: “Jodensavanne wordt toeristische en educatieve site”

Het fenomeen zou zich vooral bij het lage en middenkader voordoen. Daarnaast gaat het om parttime banen die aangehouden worden om het recht op medische voorzieningen en pensioenopbouw.

Om de structurele werkloosheid aan te pakken, zal de regering moeten overgaan tot sanering van het ambtenarenapparaat.

De overheid kan niet langer fungeren als werkverschaffer, maar moet juist beleid maken om het bedrijfsleven te faciliteren, zodat het banen kan creëren en werkgelegenheid kan bieden.

Tot op heden is het achtereenvolgende regeringen niet gelukt om een ondernemersvriendelijk beleid te ontwikkelen, waardoor ondernemers weinig mogelijkheden hebben om uit te breiden en werkgelegenheid te verschaffen. Als de private sector groeit, kan het meer mensen in dienst nemen.

De Stem

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Bekijk ook: Huidige minimumuurlonen achterhaald en belachelijk!