Werkgroep “Vijftiende Surinaamse Srefidensi Marathon” ingesteld

De minister van Defensie, Ronni Benschop, heeft de vorige week de Werkgroep “Vijftiende Surinaamse Srefidensi Marathon” ingesteld. Op 28 november 2004 werd voor het eerst een internationale marathon gehouden in Suriname. Dit evenement dat een groot succes is geworden zal voor de vijftiende maal gehouden worden op 17 november 2018.

Het doel van de werkgroep “Vijftiende Surinaamse Srefidensi Marathon” is om een succesvolle marathon te organiseren.

Minister Benschop is zeer ingenomen met deze werkgroep, en spreekt de hoop uit dat de werkgroepsleden een vruchtbare samenwerking tegemoet gaan en kijkt uit naar een succesvolle uitvoering van de vijftiende marathon.

De werkgroep staat onder leiding van majoor Michael Klein.(GFC)