Werkgroep Legger Verkiezingen 2020 vangt werkzaamheden aan

In het kader van de komende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen is de werkgroep Legger gestart met het identificeren en inventariseren van stembureaulocaties in Paramaribo.

Het bestand van stembureaus per district en per ressort wordt hierbij bijgewerkt, waarbij ook rekening wordt gehouden met een goede verdeling van kiezers per stembureau. Het bestand waarin deze informatie wordt opgenomen wordt de legger genoemd.

“Naast de oproepingskaarten en kiezerslijsten is de legger van eminent belang voor de verkiezingen”, zegt Soraya van den Berg van de Werkgroep. De legger is een bij wet opgenomen en vastgesteld bestand voor de verkiezingen.

In artikel 22 van het Kiesbesluit staat dat voor elk van de 62 ressorten waarin Suriname is verdeeld, er een of meer stembureaus zijn die per kiesdistrict worden ingedeeld door een per beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken gewaarmerkte legger.

In de werkgroep zitten Van den Berg, Martin Towikromo en het hoofd van de afdeling Straatnamen en Huizennummering, Kisoor Maharadjdien.

De taak van de werkgroep is om tijdig een betrouwbare legger te produceren voor de algemene vrije en geheime verkiezingen in 2020. Daarbij moet erop worden toegezien dat de stembureaus die worden ingezet voldoen aan vastgestelde voorwaarden, zoals onder andere het toegankelijk zijn voor eenieder, goede sanitaire voorzieningen hebben, goede parkeergelegenheid en doorkijkmogelijkheden om van buitenaf de handelingen van het stembureau gade te slaan.

Het evalueren van bestaande stembureaus en identificeren van nieuwe locaties, gebeurt in nauw verband met districtscommissarissen. Na de veldwerkzaamheden door de dc’s, moet de werkgroep een lijst overleggen van de stembureaus die nog intact zijn.

Afhankelijk van de kiezersgroei in de periode tussen de vorige verkiezingen en de aanstaande verkiezingen, zal de werkgroep op zoek gaan naar nieuwe locaties.

Het bestand, de legger dus, bevat per district de stembureaus per ressort, alsook het totaalaantal kiezers per adres en stembureau.

Overige berichten