fbpx

Werkgroep doorlichting KPS bezoekt Korpsleiding

GFC NIEUWS- De werkgroep Doorlichting KPS, onder voorzitterschap van de heer Sharma Lakhisaran, heeft tijdens een kennismakingsbezoek aan de leiding van het Korps Politie Suriname afspraken gemaakt over onder andere de wijze van informatieverzameling en – uitwisseling.
De korpsleiding heeft de werkgroep een tussentijds verslag overhandigd over de werving van de komende lichting en andere documentatie van de afzwaaiende lichting.
President Chandrikapersad Santokhi heeft op 24 augustus de werkgroep geïnstalleerd die het KPS zal moeten doorlichten. Volgens de president is het KPS een belangrijke actor bij de bescherming van mensenrechten en de rechtshandhaving en is daarmee een essentiële organisatie ter waarborging van de democratische rechtstaat in Suriname. “Om deze reden zal het KPS een onbevlekte en integere organisatie moeten zijn en zullen politieambtenaren, die deel uitmaken van het KPS eveneens onbevlekt en integer moeten zijn,” zei het staatshoofd bij de installatie van de commissie.
Uit beschikbare informatie blijkt volgens de president dat er zich vermoedelijk onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de werving en selectie van rekruten. Dit geldt ook voor het optreden van politiepersoneel al dan niet op instructie van leidinggevenden, waardoor de benodigde integriteit van het politiekorps, ernstige schade kan zijn toegedaan.
Deze zaken tasten de integriteit en het imago van het politiekorps aan en maken dat het politieapparaat aan gezag inboet, constateert de president.
De werkgroep is geïnstalleerd voor een periode van 3 maanden.

BEKIJK OOK
Santokhi in vergadering met Caricom-jongeren