fbpx

Werkgroep Basiszorg geïnstalleerd

GFC NIEUWS- De werkgroep Sociaal Zekerheidsstelsel ten behoeve van de Basiszorg (BaZo) is door de onderraad verantwoordelijk voor armoedebestrijding geïnstalleerd.
Deze werkgroep heeft onder meer het gezond maken en werken aan wettelijk kader voor de basis zorg tot taken. De ministeries van Volksgezondheid (VG), Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Binnenlandse Zaken (BiZa) en Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) maken deel uit van de raad en hebben ook invulling gegeven aan de bemensing van deze commissie.
De werkgroep heeft de opdracht het aantal verzekerden en de financiering van deze groep in kaart te brengen. Het verstrekken van de BaZo zal gebaseerd moeten zijn op deugdelijke wetgeving. De commissie zal dus ook aandacht voor het wettelijk kader moeten hebben.
Het streven in deze is om binnen twee maanden gewijzigde wetgeving met aangepaste financiering van de BaZo te hebben. Het oneigenlijk gebruik van kaarten moet hiermee tot het verleden behoren.
De commissie bestaat vooralsnog uit Rachel Perri (voorzitter) van het Uitvoeringsorgaan, Saima Cabenda (ondervoorzitter), vertegenwoordiger BiZa, Tania Sanrochman, vertegenwoordiger VG, en Jolanda Pronk, vertegenwoordiger Stichting Staatsziekenfonds. Vanuit het ministerie van ROS zal binnenkort een vertegenwoordiger worden toegevoegd aan de werkgroep.

BEKIJK OOK
Newmont Suriname eist dat alle werknemers gevaccineerd zijn tegen Covid-19