fbpx
Werkgroep Basiszorg geïnstalleerd

GFC NIEUWS- De ministers Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza), Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Amar Ramadhin van Volksgezondheid (VG) beogen ordening in de BaZo-kaart met betrekking tot de geldigheid en toekenning.

In dit kader is er op 3 september een werkgroep Sociaal Zekerheidsstelsel ten behoeve van de Basiszorg (BaZo) geïnstalleerd door de Onderraad Armoedebestrijding. De werkgroep heeft als taak om het aantal verzekerden en de financiering van de doelgroep in kaart te brengen, rekeninghoudend met de wetgeving.

De Onderraad heeft enkele zaken aangehaald, die niet goed werken in de praktijk. De raad is van mening dat de zorg betaalbaar en bereikbaar dient te zijn en ziet graag dat er binnen twee maanden een gewijzigde wetgeving komt met aangepaste premie en tarieven. Dat 75% van de verzekerden bij één verzekeringsmaatschappij ingeschreven staan, moet volgens de raad tot het verleden toe gaan behoren.

Volgens SoZaVo-minister moet de focus gelegd worden op de kaarten die binnenkort verlengd moeten worden. Gaande weg zullen de andere groepen worden aangepakt. Conform het besluit van de Onderraad dienen van alle genoemde pasjes hun geldigheid te worden ingetrokken en te verlengen tot 31 oktober 2020.

Volgens Jolanda Pronk, jurist bij de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), werkt haar instelling met de instructies die door de vorige regering zijn gegeven. Deze instructies zijn nog niet ingetrokken door de huidige, waardoor de BaZo-en BZV-pasjes met twee jaren zijn verlengd.

Somohardjo begrijpt dat vanwege Covid-19 er beperkingen zijn voor het fysiek uitreiken van de pasjes. Hij gaf aan dat er met de Onderraad besloten is om de criteria voor het verstrekken van de BaZo-en BZV-pasjes opnieuw te bekijken. De commissie zal zich hierover gaan buigen.

Het bestand van SZF dient volgens Ramadhin actueel te zijn en de criteria duidelijk omschreven. De genoemde instituten in relevante wetten moeten volgens deze wetten hun taken kunnen uitvoeren. Naar de samenleving moet er een signaal worden gegeven dat de kwetsbare groepen ondersteund zullen worden en dat de onrechtmatig gebruik van de pasjes niet getolereerd gaat worden.

Ashween Achaibersing van de raad adviseerde om de leden en de opdracht van de werkgroep duidelijk op papier vast te leggen, alsook de financiële implicaties dienen meegenomen worden bij de besprekingen.

De commissie bestaat uit: Rachel Perri als voorzitter van het uitvoeringsorgaan, Saima Cabenda ondervoorzitter tevens vertegenwoordiger van Biza, Tania Sanrochman vertegenwoordiger VG, Jolanda Pronk vertegenwoordiger SZF, Imran Taus vertegenwoordiger van Sozavo en Sonja Paddie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.