Werkgevers mogen werknemers niet tot verlof verplichten

GFC NIEUWS- Minister Soewarto Moestadja van Arbeid betreurt dat er werkgevers zijn die werknemers verplichten om verlof op te nemen gedurende de periode dat het bedrijf is gesloten vanwege de COVID-19 situatie.
‘Het ministerie van Arbeid zal optreden tegen werkgevers die misbruik wensen te maken van de ontstane situatie,’ zegt de bewindsman resoluut.
Hij legt verder uit dat verlof alleen in overleg tussen werkgever en werknemer opgenomen kan worden. De werkgever mag de werknemer niet verplichten verlof op te nemen. Als de werknemer bereid is zijn of haar arbeid te verrichten, en de werkgever maakt geen gebruik daarvan, blijft het recht op loon voortbestaan.
Werknemers die klachten hebben of ontslag is aangezegd om welke reden dan ook, mogen hun klacht kenbaar maken op het emailadres: [email protected] Voor meer contactinformatie van de Arbeidsinspectie worden burgers verwezen naar de website van het ministerie van Arbeid www.atm.gov.sr Er is een speciaal intake formulier ontwikkeld op de website.
Minister Moestadja doet een beroep op werkgevers en werknemers om in alle redelijkheid met elkaar te communiceren en gezamenlijk oplossingen voor issues, die in deze lockdown periode vanwege COVID-19 zijn ontstaan, te zoeken.
Het ministerie van Arbeid wenst wederom onder de aandacht te brengen dat indien bedrijven uit voorzorg besluiten om tot sluiting over te gaan, de doorbetaling van het loon aan het personeel overeind blijft.
Op werkgevers wordt een dringend beroep gedaan om bij het overwegen van sluiting rekening hiermee te houden en in overleg te treden met hun personeel of een vertegenwoordiging van het personeel.

Overige berichten