fbpx

Wereldleider Ahmadiyya Moslimgemeenschap veroordeelt krachtig Koranverbranding in Zweden

GFC NIEUWS- Hazrat Mirza Masroor Ahmad, leider van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, heeft op 29 augustus de “hatelijke daad” tijdens een virtuele ontmoeting met de Nationale Majlis Amila (het Nationale Hoofdbestuur) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Malmö – Zweden veroordeeld, terwijl hij oproept tot een vreedzaam antwoord.
Tijdens de vergadering veroordeelde hij in de sterkste bewoordingen extreemrechtse extremisten die een dag eerder een kopie van de Heilige Koran in Malmö hadden verbrand. Zijne Heiligheid maakte ook duidelijk dat het verkeerd was voor moslims om op zulke gruwelijke en provocerende daden met geweld te reageren of wanordelijk te handelen.
Het was eerder aan moslims om mensen voor te lichten over de ware leerstellingen van de Koran, zodat anti-moslimextremisten niet konden proberen de Islam te belasteren door individuele Koranverzen volledig uit hun verband te halen om hun eigen hatelijke doelen en doelstellingen te bevorderen.
Hij zei: “De waarheid is dat de meeste mensen in Zweden en andere westerse landen zich niet bewust zijn van de ware leerstellingen van de Islam en dit stelt extremisten in staat om individuele verzen van de Heilige Koran volledig uit hun verband te halen omwille van hun valse propaganda.
Mensen die zulke hatelijke handelingen verrichten, hebben geen kennis van de Islam of wat de feitelijke voorwaarden zijn die in de Heilige Koran zijn vastgelegd voor de Jihad. Hoe dan ook, het is de plicht van Ahmadi-moslims om de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam in elke stad en dorp te introduceren en te illustreren, zodat mensen de realiteit van onze religie begrijpen.”
Hij richtte zich tot de leden van het National Hoofdbestuur en drong er bij elk van hen op aan om recht te doen aan hun plichten en om voortdurend het Koranische bevel in gedachten te houden dat het nakomen van iemands beloften en verbonden van het grootste belang is.
Hij zei dat Hoofdbestuursleden, of ze nu op nationaal, regionaal of lokaal niveau dienen binnen het bestuur van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, in alle opzichten een positief voorbeeld moeten geven aan andere Ahmadi Moslims en moeten doen wat ze prediken.
Om bijvoorbeeld anderen aan te moedigen dienstbaar te zijn, zouden leden van het Hoofdbestuur zelf vooraan in de rij moeten staan om voor beperkte periodes vrijwilligerswerk te doen voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap waarin zij zou kunnen proberen om de boodschap van de Islam te verspreiden via prediking of om de Heilige Koran aan andere leden te onderwijzen.
Hij zei ook dat het absoluut noodzakelijk was dat de inspanningen om de leer van de Islam te verspreiden door middel van online evenementen werden voortgezet totdat het veilig was om openbare evenementen te hervatten.
Verder zei hij: “Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de Ahmadiyya Moslimgemeenschap haar inspanningen om de Islam via online prediking te verspreiden enorm opgevoerd. Voorzeker, er zouden meer online evenementen moeten worden georganiseerd waarin vragen van anderen over de Islam of onze leerstellingen worden beantwoord.”
Hij vervolgde: “Bovendien moeten we andere mensen waarschuwen dat we er vast van overtuigd zijn dat deze pandemie de aandacht van de mensheid terug moet trekken naar de Almachtige God. Alle tekenen wijzen erop dat zelfs als de pandemie eenmaal voorbij is, er een wereldwijde economische crisis zal komen die zal resulteren in meer concurrentie en rivaliteit tussen landen. Dergelijke spanningen zouden gemakkelijk de weg kunnen effenen voor verdere onrechtvaardigheid en, God verhoede, uiteindelijk ontbranden en leiden tot oorlog en conflicten.”
Tenslotte herinnerde hij de bestuurders eraan om hun plichten integer en met de vrees voor Allah de Almachtige in hun hart te vervullen. Hij benadrukte daarbij dat alle ambtsdragers, ongeacht op welk niveau ze functioneren, ernaar moeten streven hun plichten integer te vervullen en te handelen volgens de richtlijnen van de hoogste leiding. “Als je oprecht, ijverig en nederig werkt, zal dat zeker tot succes en vooruitgang leiden. Als u echter alleen ambtsdrager wilt zijn om prestige te verwerven en niet bereid bent om nederig te werken of met anderen samen te werken, bent u alleen maar een oorzaak van schade. Je kunt andere mensen bedriegen, maar je kunt Allah de Almachtige nooit bedriegen en onthoud daarom altijd dat Hij al onze handelingen in de gaten houdt. Dus, probeer al je vermogens en capaciteiten te gebruiken omwille van Hem en ik bid dat Allah de Almachtige je Beschermer en Gids mag zijn. Ameen.”

BEKIJK OOK
Gezin dakloos door brand