fbpx

Wereldbank onderzoekt obstakels Surinaams bedrijfsleven

De challenges die het Surinaams bedrijfsleven anno 2018 ondervindt worden in oktober en november door de Wereldbank onderzocht en vastgelegd in een rapport. Hiervoor zullen 360 bedrijven worden geïnterviewd, wier antwoorden volstrekt anoniem blijven. In 2010 deed de Wereldbank dit onderzoek voor de eerste keer in Suriname. De voornaamste obstakels voor het bedrijfsleven in 2010 waren: gebrek aan kader (aangegeven door 30% van de bedrijven); regulering rondom de import (16%) en toegang tot financiering (14%).

Het onderzoek van de Bank wordt wereldwijd in 139 landen gedaan; waaronder de meeste Latijns Amerikaanse en Caribische (LAC) landen. In 2010 scoorde Suriname op de meeste gebieden ongunstiger dan haar LAC buurlanden; maar er waren ook een paar vlakken waarop ons land beter presteerde.

Zo ondervond het bedrijfsleven in Suriname beduidend meer last van te weinig kader dan onze buren, maar was er tegelijkertijd minder verlies door diefstallen en misdaad dan om ons heen.

BEKIJK OOK
Meisje, 2, omgekomen bij woningbrand

De voorzitter van het Suriname Business Forum, mw. Marion Stekkel, vindt de enquête van groot belang voor het bedrijfsleven. “Ons land heeft goed onderzoek nodig om ons beleid te bepalen”, geeft zij aan. “Wij zoeken vaak naar zulke belangrijke statistieken. Met onderbouwde cijfers kunnen we aantonen wat de prioriteiten zijn die door het bedrijfsleven worden aangegeven.”

Naast obstakels legt de enquête achtergrond informatie vast over o.a. de grootte van de bedrijven en het aantal participerende vrouwen in het management. Ook vragen over export, innovatie, het aantal werknemers en de verkoop worden in het gemiddelde landelijke resultaat verwerkt.

Het bedrijfsleven kan deze dagen een telefoontje verwachten voor het maken van een afspraak voor het onderzoek. De Wereldbank heeft de organisatie Equal Chances @ Green Development aangetrokken voor het uitvoeren van de enquête.