Wereldbank Country Officer neemt afscheid van Suriname

In 2010 kwam de samenwerking tussen Suriname en de Wereldbank na een lange periode van stilstand langzaam op gang. Vanaf 2013 werd deze samenwerking op het hoogste technische niveau geleid door Pierre Nadji, Wereldbank Senior Country Officer for Suriname, Guyana en Belize. Na bijkans vijf jaren zal Nadji deze positie verlaten. Hij was daarom op 24 juli tijdens zijn laatste werkbezoek aan Suriname te gast bij minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Hierbij werd tevreden teruggeblikt op de afgelopen periode van de samenwerking. Suriname heeft thans met de Wereldbank een portfolio van bijkans US$ 60 miljoen in voorbereiding. De twee voornaamste activiteiten die hierbij worden voorbereid betreffen het baggeren van het Saramacca kanaal en het versterken van het concurrentievermogen en de diversificatie van onze economie.

Verder ontvangt Suriname ook kosteloze technische assistentie van de Wereldbank waarbij genoemd kan worden, de ondersteuning bij het Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) onder leiding van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. In de afgelopen periode is ook technische assistentie verstrekt aan de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA), het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme alsook het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie.

Tenslotte wenste de minister Nadji veel succes toe in zijn verdere loopbaan terwijl de Wereldbank vertegenwoordiger de hoop uitsprak dat de goede samenwerking met de Wereldbank verder voortgezet mag worden.