Wereld Suïcide Preventie Dag: Suïcide preventie moet prioriteit krijgen na 18 maanden COVID-19-pandemie

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van Wereld Suïcide Preventie Dag, welke elk jaar op 10 september wordt herdacht, waarschuwt de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) dat de COVID-19 pandemie de risicofactoren in verband met suïcidaal gedrag heeft verergerd en roept op om prioriteit te geven aan de preventie ervan.

Uit studies is gebleken dat de pandemie de risicofactoren voor zelfdoding heeft verergerd, zoals verlies van werk of economie, trauma of misbruik, geestelijke gezondheidsproblemen en belemmeringen bij de toegang tot de gezondheidszorg.

Ongeveer 50% van de mensen die deelnamen aan een enquête van het World Economic Forum in Chili, Brazilië, Peru en Canada een jaar na het begin van de pandemie, meldden dat hun geestelijke gezondheid was verslechterd.

“Zelfdoding is een dringend probleem voor de volksgezondheid en de preventie ervan moet een nationale prioriteit zijn”, aldus Renato Oliveira e Souza, hoofd van de eenheid geestelijke gezondheid bij PAHO.

“We hebben concrete actie nodig van alle geledingen van de maatschappij om een einde te maken aan deze sterfgevallen, en van regeringen om een alomvattende nationale strategie te ontwikkelen en erin te investeren om de preventie van en de zorg voor zelfdoding te verbeteren”, voegde hij eraan toe.

Suïcide blijft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld, goed voor een op de 100 sterfgevallen.

Elk jaar sterven er meer mensen door zelfdoding dan door HIV, malaria of borstkanker, of door oorlog en moord.

Suïcide is ook de vierde doodsoorzaak wereldwijd onder jongeren tussen 15 en 29 jaar, na verkeersongevallen, tuberculose en interpersoonlijk geweld.

Volgens de Wereldgezondheidsstatistieken 2019 van de WHO zijn in 2019 in de Pan-Amerikaanse regio 97.339 mensen door zelfdoding om het leven gekomen en naar schatting kan het aantal suïcidepogingen 20 keer zo hoog zijn geweest.

Mannen waren goed voor ongeveer 77% van alle sterfgevallen door zelfdoding en hoewel er vooruitgang is geboekt bij de ontwikkeling van op bewijs gebaseerde interventies in suïcidepreventie, blijven veel landen stijgende percentages hebben.

“Een geliefde verliezen door zelfdoding is hartverscheurend en te voorkomen”, aldus Oliveira De Souza.

De recente LIVE LIFE-richtsnoeren van de WHO zijn bedoeld om nationale inspanningen te ondersteunen en de wereld te helpen de doelstelling te halen om het wereldwijde suïcidecijfer tegen 2030 met een derde te verminderen.

Tot de belangrijkste bewezen suïcidepreventiemaatregelen behoren het beperken van de toegang tot suïcidemiddelen (zoals pesticiden en vuurwapens), vroegtijdige signalering, beoordeling, behandeling en follow-up van mensen met suïcidale gedachten en -gedrag, het bevorderen van sociaal-emotionele vaardigheden bij adolescenten, en het voorlichten van de media over verantwoorde berichtgeving over zelfdoding.

Stigmatisering, beperkte middelen en een gebrek aan bewustzijn blijven belangrijke belemmeringen voor het zoeken naar hulp, waardoor de behoefte aan voorlichting over geestelijke gezondheid en anti-stigma campagnes duidelijk wordt.

“Hoop creëren door actie” is dit jaar het thema van de Wereld Suïcide Preventie Dag, georganiseerd door de Internationale Vereniging voor Suïcide preventie (IASP) en gesteund door de WHO, met als algemeen doel de bewustwording inzake suïcide preventie wereldwijd te vergroten.

Waarschuwingssignalen bij zelfdoding

De meeste zelfdodingen worden voorafgegaan door verbale of gedragsmatige waarschuwingssignalen, zoals praten over dood willen, zich erg schuldig of beschaamd voelen, of het gevoel hebben anderen tot last te zijn.

Andere signalen zijn het gevoel leeg, hopeloos of gevangen te zijn, of geen reden te hebben om te leven; zich extreem verdrietig, angstig, geagiteerd of vol woede te voelen; of ondraaglijke pijn te hebben, zowel emotioneel als fysiek.

Gedragsveranderingen zoals het maken van een plan of het onderzoeken van manieren om te sterven; wegblijven bij vrienden, afscheid nemen, belangrijke spullen weggeven of een testament maken; zeer riskante dingen doen zoals extreem hard rijden; extreme stemmingswisselingen vertonen; te veel of te weinig eten of slapen; vaker drugs of alcohol gebruiken, kunnen ook waarschuwingssignalen van suïcidale neigingen zijn.

Er bestaan doeltreffende interventies om zelfdoding te voorkomen. Op persoonlijk vlak zijn vroegtijdige opsporing en behandeling van depressie en alcoholgebruikstoornissen van cruciaal belang voor zelfdodingpreventie, evenals follow-up contact met degenen die pogingen tot zelfdoding hebben gedaan en psychosociale steun in gemeenschappen.

Als iemand zelf of bij bekenden waarschuwingssignalen voor suïcidale neigingen opmerkt, moet die zo snel mogelijk hulp zoeken bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten