fbpx

Wereld Milieu Dag 2020: ‘Time for Nature’

GFC NIEUWS- Op vrijdag 5 juni, Wereld Milieu Dag (WMD), wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van het milieu voor de kwaliteit van het leven op aarde.
Wereld Milieu Dag wordt sinds 1974 georganiseerd door de United Nations Environmental Programme (UNEP) – het milieuprogramma van de Verenigde Naties – om de milieubewustwording onder overheden, bedrijven en naties, maar ook het breder publiek, te bevorderen en acties te stimuleren die bijdragen aan de bescherming van het milieu.
In het kader van WMD worden doorgaans verschillende activiteiten ontplooid die variëren van schoonmaakacties in buurten, wandellopen, milieubeurzen en het planten van bomen tot het bestrijden van misdaad tegen wilde dieren. Het doel van deze activiteiten is om de samenleving bewust(er) te maken over het belang van milieubescherming.
Elk jaar wordt een nieuw thema bedacht door de UNEP en het thema voor dit jaar heeft te maken met Biodiversiteit en is getiteld:‘Time For Nature’ (Tijd voor de natuur), met bijzondere aandacht voor de rol die de natuur heeft bij de instandhouding van ons leven op aarde en op de menselijke ontwikkeling in het algemeen.
Met dit thema nodigt de Verenigde Naties (VN) ons uit om na te denken over hoe wij ons dagelijks leven kunnen veranderen met in gedachte het voedsel dat we eten, de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het klimaat dat onze planeet bewoonbaar maakt, allemaal afkomstig uit de natuur.
Zo produceren zeeplanten elk jaar meer dan de helft van de zuurstof in onze atmosfeer en vindt reiniging van de lucht plaats door onze bomen, waarbij kooldioxide absorbeert en in ruil daarvoor zuurstof afgeeft. Ondanks alle voordelen die de natuur ons biedt, vernietigen we het nog steeds, daarom moeten wij mensen trachten om acties te ondernemen die de negatieve gevolgen van ons handelen op het milieu, beperken.
Te denken valt aan de simpele dingen waar wij met zijn allen een handje aan bij kunnen dragen in het dagelijks leven, zoals ons consumptiegedrag aanpassen en afvalproductie te beperken, geen kranen onnodig lang open laten staan, lopen naar de winkel in plaats van met de auto te gaan, stroomgebruik te verminderen of milieuvriendelijkere apparatuur te gebruiken.
Verder is het nodig dat wij op institutioneel niveau nauwlettend observeren wat er precies gebeurt met de natuur als gevolg van menselijk handelen, zodat wij schade aan de natuur kunnen beperken of eventueel kunnen voorkomen en tijdig kunnen ingrijpen waar dat nodig is.
Ook tijdens de huidige COVID-19 pandemie is het belangrijk te beseffen dat wanneer we de biodiversiteit vernietigen, we het systeem vernietigen welke het menselijk leven ondersteunt. Tegenwoordig wordt geschat dat er wereldwijd jaarlijks ongeveer een miljard ziektegevallen en miljoenen sterfgevallen zijn als gevolg van ziekten veroorzaakt door vernietiging van de natuur.
Ongeveer 75 procent van alle opkomende infectieziekten bij mensen zijn zoönotisch. Dit betekent dat deze infectieziekten van dieren op mensen worden overgedragen wanneer de leefgebieden van in het wild levende dieren worden vernietigd, vanwege menselijk handelen en deze dieren in contact komen met de mens. (https://www.un.org/en/observances/environment-day).
We leven nu in een bijzondere tijd waarin het blijkt dat de natuur ons een boodschap zendt en vraagt dat wij op een andere manier met onszelf en met de natuur omspringen. Wij moeten ons vereenzelvigen met de natuur, hetgeen betekent dat wij net zo goed voor de natuur moeten zorgen, als voor onszelf. Kortom, een gezonde natuur is tegelijkertijd een gezond leefmilieu voor mensen.
Op de volgende links vindt u meer informatie over de activiteiten van Wereld Mileu Dag zoals de #ForNature online conversation om actief met elkaar te participeren over waarom het tijd is voor de natuur en wat men doet om voor de natuur te zorgen.
https://www.unenvironment.org/
https://www.un.org/en/observances/environment-day
https://www.worldenvironmentday.global/

BEKIJK OOK
Gesprekken Suriname, Guyana en Brazilië over ontginning bauxiet West-Suriname