Wereld kan strijd tegen klimaatverandering winnen

GFC NIEUWS- De wereld kan wel degelijk de strijd tegen klimaatverandering winnen.

Daar is VN secretaris-generaal Antonio Guterres stellig van overtuigd. Guterres sprak maandag aan het begin van de Climate Change Summit, die voorafgaat aan de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Manhattan, New York.

Wereldleiders zijn daar bijeen om onder meer voorstellen aan te dragen voor het tegenaan van de effecten van klimaatverandering.

De hoogste man van de VN zegt dat zijn generatie heeft gefaald om de aarde te beschermen. Hij is van mening dat het nu aan de huidige generatie is om dat wel goed te doen.

De secretaris-generaal is daarom ingenomen met het feit dat ook jongeren op de conferentie aanwezig zijn om oplossingsvoorstellen te doen en actie te eisen.

Volgens hem hebben wij de tools en de technologie aan ons kant. Er bestaan reeds plannen om de uitstoot van gassen terug te brengen, terwijl onder meer het Parijs akkoord als roadmap kan dienen.

De secretaris-generaal benadrukte dat het op de klimaatconferentie niet gaat om praten of onderhandelen, “want met de natuur kunnen we niet onderhandelen”.

Tijdens de klimaatconferentie in 2016 in Parijs reeds was aangehaald dat elke stijging van de temperatuur met 1.5 graden tot enorme schade zal leiden aan het ecosysteem waar wij afhankelijk van zijn.

De VN-vertegenwoordiger benadrukte dit opnieuw, maar nu met de kanttekening dat het volgens de wetenschap nog niet te laat is. “Het terugbrengen van de opwarming van de aarde met 1.5 graden is nog steeds mogelijk”.

Volgens de secretaris-generaal moet klimaatverandering gelinkt worden aan een nieuw model van ontwikkeling, eerlijke globalisatie, minder lijden en harmonie tussen mens en planeet.

Antonio Guterres benadrukte dat alles een prijskaartje heeft, maar de grootste kosten zijn het niets doen, het subsidiëren van een fossielrijke industrie, bouwen van meer kolencentrales en het feit negeren dat wij in een klimaatprobleem zitten.

De VN-functionaris begon zijn toespraak met te zeggen dat de natuur kwaad is. Guterres: “We houden onszelf voor de gek, als we denken dat met de natuur te doen. Overal ter wereld slaat de natuur woest terug.”

Terugblikkend op de afgelopen maanden zei hij dat juli de warmste maand ooit is geweest, in juli tot augustus kende het noordelijk halfrond de warmste zomer en recentelijk is uitgerekend dat 2015-2019 de warmste jaren ooit waren.

Guterres: “Als wij niet snel onze mani van leven veranderen, brengen we ons eigen leven in gevaar.” Hij wees op het toenemen van zeespiegelstijging, oceanen die buiten hun oevers treden en smeltende gletsjers. Ook droogte en bosbranden komen steeds vaker voor, terwijl natuurrampen en stormen meer dan ooit dodelijker zijn.

Guterres: “We moeten geen grappen maken. Wanneer we zien wat de natuurrampen aanrichten, is het niet de schade, maar de toekomst indien we niet nu optreden.”

Na Guterres behoorden onder meer tot de rij der sprekers: de Indiase minister-president Narendra Modi, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, Mia Motley premier van Barbados en de Nederlandse minister-president Mark Rutte.

Vicepresident Michael Adhin staat ook op het programma om de conferentie toe te spreken. Hij zal op 26 september namens president Desiré Bouterse zich tot de algemene vergadering richten.

Overige berichten