fbpx

Wereld Bossen Dag 2019 – Bossen en Educatie

Jaarlijks wordt op 21 maart, Wereld Bossen Dag herdacht, een dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen om het bewustzijn van het belang van alle typen bossen en bomen te vergroten.

Het thema voor 2019 is “Bossen en Educatie”, waarbij de focus is gericht op het aanleren van het belang van bomen en bossen aan kinderen op elk niveau van ontwikkeling.

Vanwege de toenemende modernisatie in woongebieden, raken mensen steeds meer het contact met de natuur kwijt, terwijl deze de basis vormt voor ons bestaan en gezonde leefomgeving.

Bossen bieden niet alleen hout in de vorm van bomen, maar zorgen ook voor waterregulatie, verse lucht, bodemvorming en de nutriënten kringloop, en zijn ook de leverancier van genetisch materiaal, voeding, grondstoffen en mineralen.

Niet te vergeten is de ruimte die het biedt voor recreatie en ontspanning. Het aanleren van het belang van het bos zal het gevoel voor behoud en duurzaam beheer nog meer ondersteunen.

Een van de meest besproken functies van bossen is de rol die zij vervullen in het mitigeren of afzwakken van klimaatsverandering. Dit doen bossen door een belangrijke hoeveelheid atmosferische koolstof (CO2) op te slaan. Ontbossing verkleint deze capaciteit en leidt derhalve tot verdere opwarming van de aarde, met als gevolg verdere verandering in het klimaat.

De eerdergenoemde functie wordt internationaal erkend en gewaardeerd, daarom worden er op internationaal niveau financiële middelen vrijgemaakt om deze functie te behouden en uit te breiden.

Echter worden er meer financiële middelen gegeven aan landen die in het verleden hun bossen hebben verwijderd, ten behoeve van hun economische ontwikkeling en nu opnieuw bossen willen gaan aanplanten, in vergelijking met landen die hun bossen door de jaren heen zo goed mogelijk in tact hebben kunnen houden, zoals Suriname.

BEKIJK OOK
Jeugd belangrijke factor voor succes Suriname en de CARICOM

Mede hierom is recent, in februari 2019, de internationale “High Forest cover, Low Deforestation (HFLD) Conference on Climate Finance Mobilization” in Suriname gehouden.

Deze conferentie, welke een initiatief was van de
regering van Suriname, had als streven om gezamenlijke strategieën en standpunten tussen de HFLD-landen vast te stellen over mobilisatie van klimaatfinanciering, welke zijn samengevat in de “Krutu of Paramaribo Joint Declaration on HFLD Climate Finance Mobilization”, die tijdens de conferentie door de HFLD-landen is aangenomen.

Met dit document gaan de HFLD-landen de internationale gemeenschap tegemoet teneinde de overdracht van tastbare en passende financiële middelen, capaciteitsopbouw en technische expertise te bewerkstelligen. Het uiteindelijk doel is duurzame ontwikkeling te realiseren zonder het bos blijvend te beschadigen.

De taak is nu voor ons weggelegd om ook deze kennis aan onze jeugd over te dragen, zodat zij de waardering voor het bos diep in zich bewaard en de weg naar behoud en duurzaam gebruik blijft bewandelen. In dit kader zullen er binnenkort enkele activiteiten worden uitgevoerd, waarbij deze boodschap op een kindvriendelijke manier zal worden overgebracht.

Bron: Kabinet van de President – Coördinatie Milieu.