fbpx

Wereld Bodemdag: Houd de bodem levend, bescherm de bodembiodiversiteit

GFC NIEUWS- De Verenigde Naties heeft 5 december uitgeroepen tot “Wereld Bodem Dag” (World Soil Day) om stil te staan bij de kwaliteit van onze bodem.
Omdat de toenemende uitdagingen van bodembeheer aangepakt moeten worden om erger te voorkomen, tracht de wereld voedselorganisatie, de FAO, dit jaar met deze campagne het bewustzijn te vergroten voor het belang van het in standhouden van gezonde ecosystemen en het menselijk welzijn.
Het thema voor dit jaar, “Keep soil alive, Protect soil biodiversity” vrij vertaald “Houd de bodem levend, bescherm de bodem biodiversiteit”, benadrukt dat we onze aandacht moeten richten op het beheer van bodem biodiversiteit oftewel bodemorganismen. Dit zijn van de kleine bacteriën tot duizendpoten en regenwormen die allemaal bijdragen aan ecosysteemprocessen en zeker onmisbaar zijn voor het in standhouden van het leven op aarde.
Een gezonde bodem biedt ruimte voor het in standhouden van een natuurlijke omgeving, voor ondernemen, voedselproductie en het veilig en gezond leven en wonen. Bodemorganismen zijn verantwoordelijk voor veel ecosysteemprocessen waarvan de mens afhankelijk is zoals het ondersteunen van plantengroei, het opslaan van koolstof en verminderen de uitstoot van broeikasgassen. Ook zijn de micro-organismen in de bodem een enorm reservoir voor geneesmiddelen zoals antibiotica die we gebruiken om infecties te bestrijden.
Ondanks alle voordelen die de bodem biodiversiteit ons biedt, verontreinigen we het nog steeds door het niet-duurzaam omgaan met de bodem, waaronder door landbouw of mijnbouw praktijken te bezigen, die schadelijk zijn. Ook vervuilen wij onze omgeving met plastic afval. De bodem is een kostbare, eindige grondstof. Zowel onze bebouwing, onze leefruimte, ons drinkwater, onze voedselvoorziening en onze gezondheid zijn afhankelijk van een gezonde bodem. Door bodemverontreiniging te voorkomen, te inventariseren en aan te pakken waar nodig, draagt het bij tot een gezondere leefomgeving. Kortom, een gezonde bodem zorgt voor duurzame voedselvoorziening.
Daarom moeten wij zelf trachten om acties te ondernemen die de negatieve gevolgen van ons handelen op de bodem beperken. We kunnen simpelweg allen een handje bijdragen in het dagelijks leven, door bijvoorbeeld ons consumptiegedrag aan te passen en plastic afvalproductie te beperken, pesticidegebruik te verminderen bij de landbouw en milieuvriendelijke technieken toe te passen bij de mijnbouwpraktijken.
Door mensen over de hele wereld aan te moedigen om proactief de bodemgezondheid te verbeteren, wil de campagne ook het verlies aan bodembiodiversiteit tegengaan. Als we niet snel handelen, zal de bodemvruchtbaarheid in een alarmerend tempo worden aangetast, wat een bedreiging vormt voor de wereldwijde voedselvoorziening en voedselveiligheid.
De FAO moedigt alle mensen aan om deel te nemen en heeft een thematische website gemaakt (http://www.fao.org/world-soil-day/en/) vol met informatie, initiatieven en materiaal om de boodschap via verschillende multimediaplatforms te verspreiden. (https://www.un.org/en/observances/world-soil-day).
Wereld Bodem Dag bestaat sinds 2014, nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die dag officieel heeft ingesteld. De datum 5 december is gekozen om de officiële verjaardag van wijlen Zijne Majesteit Koning Bhumibol Adulyadej, de koning van Thailand, te gedenken omdat hij één van de belangrijkste voorstanders was van dit initiatief.

BEKIJK OOK
Visserijsector tast nog steeds in het duister over afspraken met Guyana