fbpx

Wereld Bloeddonorendag: veilig bloed voor iedereen

Een bloedtransfusie redt levens en verbetert de gezondheid, maar veel patiënten die een transfusie nodig hebben, hebben niet op tijd toegang tot veilig bloed.

Het bieden van veilig en adequaat bloed moet een integraal onderdeel zijn van het nationale beleid en de infrastructuur van elk land.

Elk jaar wordt op 14 juni Wereld Bloeddonorendag herdacht. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO, spaart veilig bloed levens en verbetert het de gezondheid. Bloed is het kostbaarste geschenk dat iemand aan een ander kan geven: het is het geschenk van het leven.

Regelmatige bloedtransfusies zijn onder andere nodig voor mensen met aandoeningen zoals thalassemie, een erfelijke bloedziekte waarbij het lichaam onvoldoende en afwijkende hemoglobine aanmaakt, en sikkelcelanemie.

Bloedtransfusies zijn ook nodig voor vrouwen met zwangerschapscomplicaties, kinderen met ernstige bloedarmoede, vaak als gevolg van malaria of ondervoeding, mensen met ernstig trauma als gevolg van door de mens en natuur veroorzaakte en rampen, veel complexe medische en chirurgische procedures en kankerpatiënten.

Meer bloeddonoren nodig

Suriname telt ongeveer 6.000 bloeddonoren. De Bloedbank probeert middels verschillende campagnes dit aantal op 7.000 te krijgen. Internationaal neemt het aantal bloeddonaties toe. Toch blijft de behoefte aan meer donoren groot.

Met de slogan “Veilig bloed voor iedereen” wil de WHO mensen bewust maken van de universele behoefte aan veilig bloed bij de levering van gezondheidszorg en de cruciale rollen die vrijwillige donaties spelen bij het bereiken van universele zorgdekking.

BEKIJK OOK
"Inheemsen moeten elkaar beschermen"

Het thema moedigt mensen over de hele wereld sterk aan om bloeddonors te worden en regelmatig bloed te doneren. Dit zijn acties die essentieel zijn om een sterke basis van duurzame nationale bloedvoorraden op te bouwen, die voldoende zijn om te voldoen aan de behoeften van alle patiënten die een transfusie nodig hebben.

Nationaal bloedbeleid

De WHO beveelt aan dat alle activiteiten met betrekking tot het verzamelen, testen, verwerken, opslaan en distribueren van bloed gecoördineerd worden op nationaal niveau door middel van een doeltreffende organisatie en geïntegreerde bloedtoevoernetwerken.

Het nationale bloedsysteem moet worden geregeld door nationaal bloedbeleid en wetgevend kader om uniforme implementatie van normen en consistentie in de kwaliteit en veiligheid van bloed en bloedproducten te bevorderen. In 2015 had 71% van de rapporterende landen (123 van de 173 landen) een nationaal bloedbeleid.

In totaal heeft 60% van de rapporterende landen (104 van de 173 landen) specifieke wetgeving met betrekking tot de veiligheid en kwaliteit van bloedtransfusies.