fbpx

Wereld Biodiversiteit dag 2020: Onze oplossingen zijn te vinden in de natuur

GFC NIEUWS- In het jaar 2000 heeft de Verenigde Naties de datum van 22 mei uitgeroepen tot de internationale dag van de Biodiversiteit.
Dit is een internationale dag om de wereld te herinneren aan het belang van biodiversiteit voor het voortbestaan van leven op Aarde en het vergroten van de bewustwording over biodiversiteit issues.
Het thema voor 2020, ‘Our solutions are in nature’, vrij vertaald ‘Onze oplossingen zijn te vinden in de natuur’, benadrukt hoop, solidariteit en het belang van samenwerken op alle niveaus om een toekomst te bouwen voor het leven in harmonie met de natuur.
Deze datum is gekozen, omdat namelijk de tekst van de Conventie inzake Biologische Diversiteit werd geadopteerd op die dag in 2000. Suriname is in 1996 hiertoe getreden. Ons land wordt gekenmerkt als ‘biodiversity hotspot’, vanwege haar rijkdom aan vele soorten planten, bomen en dieren en unieke ecosystemen, die ze vormen en hebben wij ons ook dusdanig gecommitteerd aan de 3 doelen van deze conventie, namelijk:
– Behoud van de biologische diversiteit;
– Duurzaam gebruik ervan; en
– Eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen oplevert.
De COVID-19-pandemie laat ons zien dat ondanks onze vooruitgang in de technologie, we afhankelijk zijn van gezonde en bruisende ecosystemen voor ons water, voedsel, medicijnen, kleding, brandstof, onderdak en energie. Willen we als mensheid blijven voortleven op aarde, moeten we ervoor zorgen dat het voortbestaan van andere levensvormen ook mogelijk blijft, want zij garanderen hierdoor ons voortbestaan.
Biodiversiteit blijft het antwoord op uitdagingen voor duurzame ontwikkeling waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Van de op natuur gebaseerde oplossingen (Nature Based Solutions) tot klimaat, voedsel- en waterzekerheid en duurzaam levensonderhoud, biodiversiteit blijft de basis voor een duurzame toekomst.
Ondanks er negatieve gevolgen zijn van deze pandemie op de wereldeconomie en de gezondheid van de mens, zijn er ook positieve ontwikkelingen te noemen voor de mensheid in zijn geheel. Vanwege het sluiten van grote fabrieken in sommige landen, is de ‘eeuwige’ smoglucht opgeklaard en zien de inwoners na decennia weer een heldere hemel.
Sluiten van fabrieken heeft ook ervoor gezorgd dat vele rivieren, die als afvoer van afvalwater werden gebruikt, weer een herintreding hebben van dolfijnen en andere dieren, die vanwege de vervuiling waren weggetrokken. Ecosystemen zijn zich weer aan het herstellen en hierdoor wordt leven op Aarde weer aangenaam voor alle levensvormen. Na deze pandemie is de uitdaging dus om na te gaan dat we niet teruggaan naar de situatie als voorheen, maar onze economieën herstellen ten bate van de biodiversiteit, want wij zijn deel hiervan.
Verder is 2020 ook een bijzonder jaar voor de Biodiversiteit waar de wereld meer dan ooit een sterke wil kan uitdrukken voor het maken van een wereldwijd raamwerk om verlies van biodiversiteit aanzienlijk te verminderen ten voordeel voor het menselijk voortbestaan.
Er zijn belangrijke activiteiten gepland vanuit het internationaal beleid op biodiversiteit, waaronder het afsluiten van het 2011-2020 VN Decennium voor Biodiversiteit. Dit zal leiden tot een transitie fase voor de start van een nieuw cruciaal decennium met betrekking tot biodiversiteit voor de periode 2021-2030: het VN Decennium van oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling en het VN Decennium voor herstel van ecosystemen.
Ook komt het CBD 2011-2020 Strategisch Plan voor Biodiversiteit ten einde en zijn de lidstaten bezig een nieuw strategisch plan te formuleren, dat moet bijdragen aan de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de wereldgemeenschap op weg zet om de Biodiversiteit Visie 2050 te realiseren.
Ons land zal tijdens deze belangrijke processen ook haar bijdrage leveren en erop toezien dat wij met onze nationale capaciteit ook meehelpen, om onze toekomst te verzekeren van een gezond milieu voor het voortbestaan van onze natie.
Vanwege de wereldwijde COVID-19 situatie, zal dit het eerste jaar zijn dat de internationale dag voor biodiversiteit via een onlinecampagne wordt herdacht, namelijk de Biodiversiteitweek van 18-22 mei.
Tot slot moet worden opgemerkt dat de internationale gemeenschap meer aandacht moet schenken aan Nature Based Solutions teneinde van de natuur te leren en daarop gebaseerde ontwikkelingsmodellen te ontwerpen.

BEKIJK OOK
Nieuw gekozen bestuur JCI Nilom wil kwaliteit waarborgen