Welten en Finabank introduceren opleiding Bancaire Sector

Afgelopen vrijdag werd in de Ballroom van Hotel Torarica de opleiding Module Bancaire Sector (MBS) geïntroduceerd.

Deze opleiding is door Welten Suriname op initiatief van Finabank, vanuit de Bankiersvereniging, ontwikkeld om de bancaire sector in Suriname naar een hoger niveau te brengen.

Voor de introductie van MBS kende Suriname geen bankiersopleiding. Bankmedewerkers bij alle banken in Suriname werden voornamelijk tijdens hun werk door collega’s in de desbetreffende werkzaamheden getraind.

Gezien de toenemende mate van (inter)nationale wet- en regelgeving in de bancaire sector en de complexe vraagstukken waarmee bankmedewerkers geconfronteerd worden was het volgens Finabank CEO Eblein Frangie noodzakelijk dat, naast de training in de praktijk, bankmedewerkers een gedegen theoretische basis hebben.

Op deze manier is de bancaire sector in staat zich verder te ontwikkelen en wordt de Surinaamse gemeenschap beter geïnformeerd en geassisteerd bij het doen van hun bankzaken.

In 2013 ontwikkelde Welten op verzoek van de Centrale Bank van Suriname de opleiding Module Financiële Dienstverlening (MFD).

Vanuit de bancaire sector was er grote behoefte aan een vervolgopleiding op de MFD. Tussentijds werd het vervolg op MFD door sommige banken ingevuld werd middels het aanbieden van Nederlandse bankopleidingen.

In tegenstelling tot de Nederlandse opleidingen is de MBS volledig afgestemd op het bankwezen in Suriname.

CEO van Finabank, Eblein Frangie, legt uit: “De praktijk in Nederland verschilt van die in Suriname. Welten Suriname is daarom vanuit Finabank benaderd om een opleiding voor de Surinaamse markt te creëren, die wel is afgestemd op internationale theorie en ‘best-practices’ uiteraard.”

Net zoals bij de MFD heeft Welten ervoor gezorgd dat in de opleiding gefocust wordt op zowel kennis als vaardigheden.

Thema’s als privacy, integriteit en belangenverstrengeling zullen gecombineerd worden met actuele kennis die verdiepend is voor de bancaire sector in ons land.

Na het succesvol afronden van de MBS krijgen cursisten een certificaat uitgereikt, waarmee de cursist kan aantonen dat hij of zij over relevante, sector gerelateerde en vakspecifieke kennis beschikt.

In augustus zal Welten Suriname starten met de eerste opleiding, waarna in oktober een tweede groep zal volgen.

Door contact op te nemen met Welten Suriname kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de opleiding. De MBS is een stap die deel uitmaakt van een groter geheel.

Finabank is reeds met Welten Suriname gestart om een opleidingsraamwerk voor de hele financiële sector te ontwikkelen, waarbij gewaarborgd blijft dat veranderingen op internationaal en nationaal niveau continu bijgehouden worden.(GFC)

Overige berichten