"Welke kansen maken de ruim 5.000 politici uit 17 partijen op 25 mei?"

GFC NIEUWS- KennisKring gaat in haar volgende sessie aandacht besteden aan de komende verkiezingen.
Dinsdag is het thema “Welke kansen maken de ruim 5000 politici uit 17 partijen op 25 mei?”
De gastsprekers zijn Hardeo Ramadhin, oud districtscommissaris, geograaf, politiek-analist en publicist, professor Marten Schalkwijk, socioloog en politiek-analist, adviseur van Nikos, August Boldewijn, bestuurssocioloog en adviseur van de BBGO en professor Jack Menke, hoogleraar Onderzoeksmethodologie aan de ADEK.
Op 25 mei dingen bijkans 5000 politici mee naar een verkiezing binnen de DNA, RR of DR. Deze uit 17 politieke partijen afkomstige leden zijn van verschillende leeftijd en opleiding en wonen verspreid over geheel Suriname. Sommigen hadden op meerdere lijsten getekend of niet alle relevante stukken overlegd en zijn dus terecht afgevoerd.
Anderen hebben een kaalplukcontract van 5 miljoen US dollar moeten tekenen om overlopen tegen te gaan. Intussen zijn middels loting ook de nummervolgorde op de kiezerslijsten bekend. Vanwege de corona lock-down is de hel los gebroken op social media en promoten vele kandidaten zich elf, waarbij de meesten eigen issues aankaarten die zij zullen realiseren indien gekozen.
De gastsprekers zullen hun blik werpen op deze (corona) verkiezingen, alsook op de diverse partijprogramma’s die er al zijn, en ook de kandidaten onder de loep nemen, elk vanuit hun eigen perspectief.
De economie ligt stil; de VSB heeft de regering een voorstel gedaan en de procureur-generaal (pg) heeft de DNA gevraagd om minister Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen om een gerechtelijk vooronderzoek te kunnen starten. De NDP en haar toppers hebben aangegeven dat het om een politieke hetze en meer nog een etnische strijd gaat en dat ze pal achter hun minister staan en niet zullen meewerken aan het verzoek van de pg. De voorzitter van de DNA gaat wel een vergadering uitschrijven. Zowel nationaal als internationaal heeft deze case belangstelling om te kijken of Suriname wel of geen democratische staat is met een scheiding der machten. Vermeldenswaard is dat de DSB een kort geding heeft aangespannen tegen de Centrale Bank van Suriname, terwijl de koers blijft stijgen en er een totale lockdown is ingesteld op de oostelijke grens in de Marowijnerivier.
Wat voor impact zullen deze zaken hebben op de komende verkiezingen? De deskundigen laten hun licht hierover schijnen.

Overige berichten