Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) besloten de weg tussen Jenny en Henar gelegen in de districten Coronie en Nickerie te herstellen.

Deze aanpak is heel belangrijk omdat de interconnectie van de Oost-Westverbinding met het wegennet van de buurlanden belangrijk is. Dit, vanwege het feit dat het grootste deel van de economische activiteiten van de 3 Guyana’ s plaats vindt in de kustvlakte.

Vanwege deze werkzaamheden bracht de minister van OWT&C, Patrick Pengel, een bezoek aan het district Coronie om de mensen aldaar te informeren over de werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden.

Drie delen in de wegstrekking zullen worden aangepakt. De eerste is tussen km 104 en km 115. De tweede is van Ingikondre tot Burnside en de laatste sectie behelst het gedeelte tussen Wageningen en Henar.

Bij bepaalde delen zal er sprake zijn van wegverbreding en het plaatsen van vangrails bij gevaarlijke bochten. Ook zal gekeken worden waar de weg opgehoogd dient te worden, rekening houdende met kans op overstroming.

Volgens de bewindsman was het echt nodig een infosessie te houden met de gemeenschap van Coronie. “ De mensen moeten op de hoogte zijn en het was heel belangrijk dat men ook kon reageren op de presentatie aan hun voorgehouden. De werkzaamheden zullen de komende 24 maanden uitgevoerd worden en het gaat om een investering voor de komende 25 jaar. Dit project is heel belangrijk voor Suriname en de buurlanden.”

De aannemer is Aannemingsmaatschappij Baitali en de directievoering ligt in handen van Consortium Ilaco-Sintec.(GFC)

Overige berichten