Wegomlegging omgeving Revop-plein

GFC NIEUWS- Vanmiddag zal in het kader van de herdenking van de Dag Der Bevrijding en Revolutie omstreeks 16.00 uur het verkeer worden omgelegd in de omgeving van het Revo-plein.
Het gaat om de volgende kruisingen:
a. Waterkant- Jodenbreestraat,
b. Maagdenstraat – Keizerstraat,
c. Knuffelsgracht – Maagdenstraat bij de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB),
d. Waterkant- Keizerstraat bij het Waaggebouw.
Op weggebruikers c.q. eigenaren wiens voertuig zich op dat moment binnen de aangegeven omlegging bevindt, wordt het beroep gedaan om voor 17.00 uur bedoelde voertuig te verplaatsen of te verwijderen.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal het voertuig op kosten van de eigenaar door een sleepdienst worden verwijderd en naar de berging van desbetreffend sleepdienst worden gebracht, meldt het KPS.
Op de gemeenschap in het algemeen maar meer nog de weggebruikers in het bijzonder wordt het beroep gedaan gevolg te geven aan de oproep van de politie en alle bevelen en aanwijzingen ter plaatse stipt op te volgen.