Wegomlegging in verband met krijgsraadzitting vandaag

advocaat recht rechter

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van de voortzetting van het 8-decemberstrafproces in Suriname zal op dinsdag 30 mei een Krijgsraadzitting worden gehouden.

In verband hiermee worden uit veiligheidsoverwegingen omstreeks 06.00 uur de navolgende wegomleggingen ingesteld te weten:

1.- H. Arronstraat/ Mgr. Wulfingstraat
2.- Van Roseveltkade/ Julianastraat
3.- Koninginnestraat/ Prins Hendrikstraat

Op verkeersdeelnemers in die omgeving wordt een dringend beroep gedaan met het bovenstaande rekening te houden. Volg de aanwijzingen gegeven door de politie en middels verkeersborden stipt op.

Bestuurders die vanuit het noorden richting het zuiden gaan, wordt gevraagd tijdig alternatieve routes te kiezen om oponthoud ontstaan door bovengenoemde maatregelen te voorkomen.

Ten overvloede wordt erop gewezen dat de veiligheidsdiensten alles in het werk zullen stellen om de orde, rust en veiligheid ter plekke te handhaven.

OOK INTERESSANT
Aanhouding verdachten voor gekwalificeerde diefstal en vernieling graafmachine